Intel sarađuje sa Kineskom akademijom nauka

Otvaranje Kine prema svetu tržišne ekonomije praćeno je sve većim poverenjem koje njenim ogromnim (a srazmerno jeftinim) intelektualnim kapacitetima ukazuju mnoge svetske kompanije. Najnovija vest u vezi sa ovim fenomenom dolazi iz Intel-a: vodeći svetski proizvođač procesora je najavio da zbog istraživanja u oblasti softverskih kompilatora namerava da uspostavi saradnju sa Institutom za računarske tehnologije Kineske akademije nauka u Pekingu.

U centru pažnje dvogodišnjeg ugovora o saradnju u istraživačkom radu biće poboljšanje ukupnih performansi i efikasnosti Intel-ovog procesora Itanium.

Kompilatori su, inače, programerski razvojni alati koji softver pisan u programskim jezicima visokog nivoa (poput C ili C++) prevode na nivo mašinskog koda, razumljiv procesoru.

Konačni rezultat istraživanja poverenog kineskom institutu treba da bude razvoj modularnih kompilatorskih komponenti koje će istraživačima omogućiti veću efikasnost u ispitivanju različitih tehnika optimalizacije. Zajedno sa tim, trebalo bi da bude razvijeno i nekoliko simulacionih alata koji bi trebalo da omoguće proveru i poređenje performansi tih modula.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.