Internet – TCP/IP protokoli

Transmission Control Protocol / Internet Protocol, ili skraćeno TCP/IP protokol je protokol na kome se zasniva Internet kao mreža, a pripada paketno orijentisanom tipu komunikacionih protokola. Često je ovaj protokol ugrađen u sam operativni sistem, kao kod Unix platforme. Gotovo svi drugi Internet protokoli kao što su: terminal emulacije, FTP – prenos fajlova, e-mail itd. zasnivaju se na TCP/IP protokolima.

TCP/IP protokoli su razvijeni sa ciljem da omoguće komunikaciju između platformi različitih proizvođača, tj. da se omogući povezivanje računara različitim transmisionim medijima i različitim metodama prenosa informacija. Ova grupa protokola potpuno zadovoljava princip otvorenosti povezivanja različitih mreža. TCP/IP protokoli definišu: aplikacije, kontrolu prenosa, usmeravanje podataka, umrežavanje itd. A poseduje slojevitu arhitekturu, slično ISO OSI modelu:

 • Sloj pristupa fizičkom mediju prenosa (Physical Interface Layer) – je sloj koji se bavi pristupu komunikacionom mediju ka što su Token-ring, Ethernet, FDD, X.25 ili Frame Relay paketna mreža. TCP/IP paketi se mogu prenositi i serijskim linijama – korišćenjem Point-to-Point protokola (PPP), ili Serial Line Internet Protokola (SLIP).
 • Mrežni sloj (Networking Layer) – je sloj koji uključuje dva osnovna protokola:
  • Internet Protocol (IP) (RFC 791) – koji kreira pakete za prenos od izvorišnog računara do sledećeg čvora u mreži.
  • Internet Control Message Protocol (ICMP) – (RFC 792), protokol koji generiše poruke za upravljanje mrežom.
 • Transportni sloj (Transport Layer) – poseduje dva glavna protokola:
  • Transmission Control Protocol (TCP) – koristi se za održavanje pouzdane komunikacione veze otporne na greške.
  • User Datagram Protocol (UDP) – koristi se za datagrame i poseduje manji tok podataka od TCP-a.
 • Alikacioni sloj (Aplication Layer) – u okviru TCP/IP protokola definisan je niz aplikacija koje za komunikaciju koriste baš ove protokole. Neke od ovih aplikacija su:
  • TELNET – aplikacija za pružanje usluga virtuelnog, udaljenog terminala, na nekom hostu u mreži.
  • FTP – aplikacija za prenos fajlova od hosta do hosta.
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – sistemi elektronske pošte.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.