Internet telefonija (I deo)

Razvoj Interneta i njegova sveprisutnost u savremenom svetu su nametnuli potrebu za spajanjem svih vidova komunikacija. Situacija u kojoj različite mreže (telefonska, mobilne telefonije, Interneta) postoje nezavisno jedna od druge je već prošlost, a u budućnosti se očekuje i njihova potpuna integracija.

U budućem svetu komunikacija, IP protokol, kao osnova Interneta, će predstavljati temelj za sve vidove komunikacija i sve zamislive kombinacije: PC-PC, PC-telefon, PC-mobilni telefon, faks-PC… Projekti unapređena mreže klasične telefonije, kojima bi se ovaj vid komunikacije opremio i mogućnošću da prenosi ne samo glas, već i sve ostale vrste podataka, nije zaživao, niti će zaživeti.

Telefonske kompanije su prilično „trome“, tržište je monopolisano i, samim tim, otporno na promene, a usklađivanje funkcionisanja sistema u različitim regionima je teško izvodivo i sa mnogo prepreka u vidu lokalnih zakona i regulativa. Nasuprot tome, Internet je slobodan, vrlo brz i sklon promenama i razvoju. U sferi novog medija ne postoje (još uvek) monopolističke kompanije i čvrsta zakonska regulativa, koja bi sprečavala nove prodore i razvoj. Može se reći da je Internet, bez obzira na to koliko je razvijen i dinamičan, još uvek u „pelenama“, još uvek prostor na kome svako može da se oproba i da svoj doprinos.

Pobrojane činjenice su sprečile dalji razvoj telefonije i projekte kojima bi ova mreža postala nosioc ne samo glasovnih, već i ostalih vrsta podataka. Za razliku od nje, Internet je vrlo lako „uskočio u voz“ integracija, samo u obrnutom smeru: savršen medij za prenos podataka je trebalo obogatiti mogućnošću prenosa glasa.

Tehnologija koja je to omogućila nosi naziv VoIP (Voice over Internet Protocol), IP-telefonija ili, najjednostavnije Internet telefonija. Njome je otvorena jedna potpuno nova dimenzija komunikacije u kojoj je omogućena PC-PC, PC-telefon, telefon-PC, telefon-telefon komunikacija putem IP protokola. Sve što treba korisniku PC-ja za ulazak u svet ovakvih komunikacija, jesu zvučna kartica, mikrofon i zvučnici i odgovarajući softver koji glas kompresuje i pretvara u digitalne informacije, a zatim ih putem mreže šalje do željenog odredišta.

Standardi u ovoj oblasti ne postoje, ali će se sigurno oblikovati u narednim godinama (mesecima?). Na tržištu postoji veliki broj aplikacija sa različitim mogućnostima, kao i uređaja koji omogućavaju komunikaciju putem IP-protokola. Spisak brojnih programa namenjenih IP-telefoniji i njihovih mogućnosti i opcija, možete pogledati ovde, a primer hardverskog rešenja VoIP-a na stranici Inter-fone.com.

Kada govorimo o ovoj tehnologiji, najzanimljivija je mogućnost pozivanja običnog telefona sa PC-ja i velika ušteda kada su u pitanju razgovori sa udaljenim lokacijama. Naime, u takvoj situaciji se plaća samo lokalni poziv (veza sa Internet provajderom) i, eventualno, nadoknada po minutu razgovora koja se plaća kompaniji koja obezbeđuje ovakav servis. Predviđa se da će ovakvo telefoniranje biti potpuno besplatno (kao što je danas PC-PC komunikacija), s tim što će se naplaćivati neke druge, specifičnije usluge.

Neke od tzv. PC-Phone aplikacija možete naći i na stranicama Internet Krstarice. Probajte PhoneFree ili PC-to-Phone.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.