JavaScript – Procena telesnih mera

Predstavićemo vam mali JavaScript aplet kojim možete da zabavite posetioce vašeg sajta. Reč je proceni telesnih mera (obim glave i vrata, dužina stopala i ruke) na osnovu uneta dva podatka: telesne težine i obima struka. Ovde ćemo videti primenu matemetičkih funkcija unutar JavaScript-a. Na primer, aplet pogađa obim glave na osnovu toga što pomnožimo količnik, težine i obima struka, sa peticom i nakon toga rezultat podelimo sa 2,125.


(5.0 * (Tezina / Obim)) / 2.125

Da napomenemo samo da su jedinice mere: inči za dužinu, a funte (pounds) za telesnu težinu. Potrebno je samo da od sledećeg koda kreirate jednu .html stranicu.


<HTML><HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function izracunaj(aform)
{
var t = ""
var Struk = parseInt(aform.Struk.value)
var Tezina = parseInt(aform.Tezina.value)

// Obim glave
a = (""+((5.0 * (Tezina / Struk)) / 2.125))
b = a.lastIndexOf(".")
if (b > 0) a = a.substring(0,b+2)
t += "Obim glave: "+a+"; "

// Obim vrata
a = (""+(3.0 * (Tezina / Struk)))
b = a.lastIndexOf(".")
if (b > 0) a = a.substring(0,b+2)
t += "Obim vrata: "+a+"; "

// Duzina ruke
a = (""+(Struk / 2))
b = a.lastIndexOf(".")
if (b > 0) a = a.substring(0,b+2)
t += "Duzina ruke: "+a+"; "

// Velicina stopala
a = (""+(45.0 * (Struk / Tezina)))
b = a.lastIndexOf(".")
if (b > 0) a = a.substring(0,b+2)
t += "Velicina stopala: "+a

aform.Izracunato.value = t
aform.Struk.focus()
aform.Struk.select()
}
</SCRIPT></HEAD>

<BODY bgcolor="ffffff" onLoad="document.forms[0].Struk.focus();"+
"document.forms[0].Struk.select();return true">
<FORM>
<PRE>
Obim struka: <INPUT TYPE="text" SIZE="10" NAME="Struk">inches
Tezina: <INPUT TYPE="text" SIZE="10" NAME="Tezina">pounds
<INPUT TYPE="button" VALUE="Pogodi velicinu"
onClick="izracunaj(this.form);return true">
<TEXTAREA WRAP=PHYSICAL NAME="Izracunato" ROWS=3 COLS=35>
</TEXTAREA>
</PRE>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.