U trendu

Kombinacija Wi-Fi i mobilne komunikacije

Mogućnosti mobilnih telefona iz dana u dan su sve veće. Nova ideja je kombinovanje standardne mobilne komunikacije pomoću mobilnih mreža s bežičnom komunikacijom u lokalnim kompjuterskim mrežama (WLAN). Tako su nastali takozvani Wi-Fi mobilni telefoni, koji se zapravo i ne mogu nazvati samo mobilnim telefonima zbog ugrađenih posebnih komponenata (hardverskih i softverskih) za komuniciranje sa Wi-Fi mrežom i automatski prelaz s jedne mreže na drugu.

Kompanija LG Electronics predstavila je 21. septembra upravo takav „handset“ uređaj pod nazivom LG-CL400. On je napravljen u saradnji LG-ja s američkom kompanijom Kineto Wireless, čiji je UMA klijent softver iskorišćen za realizaciju ovakvog „dual mode“ telefona. To je zapravo model za tri frekventna područja mobilnih mreža (850/1.800/1.900 MHz) namenjen GSM (2G) i GPRS (2,5 G) standardima mobilne telefonije.

UMA (Unlicenced Mobile Access) tehnologija omogućava prelaz s mobilne mreže na bežičnu Wi-Fi mrežu. Popularizaciji ove tehnologije doprinele su mnoge vodeće svetske kompanije iz oblasti bežičnog komuniciranja. One, zajedno sa 3GPP (3-th Generation Partnership Program) organizacijom za definisanje standarda, rade na realizaciji kompletnih UMA specifikacija. Njih će primenjivati svi davaoci usluga (operateri, provajderi) u oblasti kombinovanog mobilnog i bežičnog komuniciranja. Pri tom kombinacija treba da bude ostvarena s visokim performansama, ali i da istovremeno bude vrlo ekonomična.

Prednost ovakvog dualnog mobilnog telefona je mogućnost slobode kretanja korisnika od jedne do druge lokalne Wi-Fi mreže. Čim se korisnik nađe u domenu neke od tih mreža, veza s njom se automatski uspostavlja. Ako korisnik pozove nekog van te mreže, njegov poziv se automatski usmerava ka UMA Network Controller-u radi autentifikacije za pristup GSM ili GPRS mreži. Dalje se veza uspostavlja na isti način kao kod klasičnih mobilnih mreža. Takođe, ukoliko se korisnik nađe van svoje mobilne mreže, veza će se ostvariti na isti način kao u mobilnoj telefoniji (roming).

LG-CL400 je mobilni telefon s prepoznatljivim preklopnim LG-jevim dizajnom. Opremljen je različitim multimedijalnim elementima – VGA kamerom i MP3 plejerom. Pored kompatibilnosti sa Wi-Fi tehnologijom (sa standardima 802.11b/g), on je kompatibilan i s bežičnom Bluetooth tehnologijom. Za budućnost se planira i podrška za VoIP (Voice over Internet Protocol) standard, koji će ovim uređajima omogućiti da pored glasa i podataka (što se postiže u GSM i GPRS mrežama) prenose i video sadržaje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.