MS Visio – Linija života

Microsoft Visio predstavlja odličnu profesionalnu alatku za projektovanje i tehničku podršku projektima. U sebi sadrži veliki skup alatki za razvoj različitih vrsta projekata, i to od projektovanja baza podatka, preko projektovanja softvera, sve do arhitektonskog projektovanja. Ako, kojim slučajem, posedujete ovaj alat (malo verovatno, pošto je skup) ili ga imate u firmi (više verovatno), možete ga privatno iskoristiti za kreiranje vašeg porodičnog stabla ili tzv. vremenske linije na kojoj ćete beležiti sve važnije događaje u vašem životu. Iako je namenjen profesionalcima, MS Visio se vrlo lako koristi. Zato ćemo preko primera kreiranja vremenske linije (nešto slično dnevniku događaja) videti kako se koristi.

Pokrenite MS Visio sa desktopa klikom na dugme „Start“, te izborom „Programs> Microsoft Visio“. Izaberite padajući meni „File> New> Project Schedule> Timeline“, radi otvaranja odgovarajućeg radnog prostora. Pre prelaska na sam rad, podesićemo stranice papira, zato izaberite meni „File> Page Setup“. U novootvorenom dijalog prozoru uverite se samo da li je potvrđena opcija „Landscape“, nakon toga kliknite na „Apply“. Takođe, budućem dijagramu možemo dodeliti neku pozadinu, zato sa palete koja se nalazi na levoj strani radnog prostora, kliknite na „Backgrounds“ i prevucite (drag-and-drop) neku od ponuđenih pozadina na „papir“. Sada smo spremni za kreiranje vremenske linije.

Pre nego što krenemo, bilo bi dobro da se setite važnijih datuma i da ih hronološki napišete negde na papiru, jer ćete ih tako kasnije lakše ubaciti na vremensku liniju. Takođe, ako budete želeli da u dijagram ubacite i neke fotografije, skenirajte ih i pripremite za upotrebu.

Na paleti alatki, sa leve strane (gde ste kliknuli na „Background“), kliknite sada na „Timeline shapes“. Sada ćete moći da izaberete vremensku liniju određenog dizajna, pronađite odgovarajuću i prevucite je na površinu papira. Odmah po odpuštanju objekta, otvoriće se dijalog u kome ćete definisati vremenski period na koji će se odnositi praćenje. Odredite početni (recimo, datum vašeg rođenja) i krajnji datum, i vremensku skalu pa kliknite na „OK“. Sada ćemo na vremensku liniju dodati važnije životne periode. To možete uraditi tako što dodate liniju, alatkom „Line Tool“, na postojeću vremensku liniju, pa da zatim alatkom „Text Tool“ dodate tekst koji će opisivati period. Da biste bolje pozicionirali elemente kliknite na „Pointer Tool“ i prevucite ih na odgovarajuće mesto. Na isti način dodajte sve periode.

Kada smo definisali sve periode, definisaćemo i neke bitnije datume. Za ovo ćemo iskoristiti markere koji se nalaze na paleti, sa koje smo ubacili i vremensku liniju. Izaberite neki od ponuđenih i prevucite ga na približnu tačku vremenske linije. Po otpuštanju tastera miša, otvoriće se dijalog u kome ćete definisan tačan datum za markiranje. Nakon ovoga, samo dvostruko kliknite na tekst okvir iznad markera, i unesite tekst koji opisuje dešavanja na taj datum. Ako budete želeli da promenite datum, to možete uraditi i tako što ćete kliknuti na marker i prevući ga, duž vremenske linije, na novu poziciju. Na isti način dodajte markere za sve važnije događaje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.