U trendu

Naučite Gacu da misli!

Ne, Gaca nije vaš komšija koji šeta u potkošulji i čiji je mozak beznadežno zatrovan Drugim dnevnikom. U pitanju je GAC, radni naziv kompjutera sa kojim Chris McKinstry, ekspert za veštačku inteligenciju, želi da ode korak dalje u pravcu ostvarenja sna o mašini koja samostalno razmišlja.

GAC je skraćenica od General Artificial Consciousness, a Chris ima nameru da sakupljajući znanje web surfer-a nauči ovu mašinu da „kompresuje“ ljudsko znanje. Na GAC sajtu se odvija sakupljanje „mindpixel-a“, naziva kojim Chris označava najmanju jedinicu ljudskog znanja. To su ustvari pitanja na koja bi svi ljudi, ili makar većina, odgovorili na isti načina sa „da“ ili „ne“. Na primer:

  • „Krava daje mleko“ – odgovor: „da“
  • „Nebo je plavo“ – odgovor: „da“
  • „Britney Spears je nuklearni fizičar“ – odgovor: „ne“

Chrisova ideja je da GAC uči na isti način na koji to čini malo dete. Što više „mindpixel-a“ bude kompjuter sakupio, to će biti bliži ljudskoj svesti. Ili preciznije, biće u stanju da ljudsku svest modeluje. Chris smatra da je za to potrebno više od 100 miliona „mindpixel-a“. Naravno da postoje i oponenti ovakve teorije koji tvrde da takvih pitanja i odgovora ima beskonačno mnogo, ali GAC-ov otac upoređuje čitav proces sa MP3 kompresijom: kod velikh muzičkih fajlova koji su kompresovani kompjuter pamti samo „bitne“ podatke, da bi zatim metodom aproksimacije popunjavao praznine između njih. Znači, mašina uočava odnose između podataka. Na sličan (naravno komplikovaniji) način bi i GAC funkcionisao.

Za ostvarenje cilja Chrisu su potrebni surferi koji će „mindpixel-e“ unositi u GAC-ovu memoriju. To je moguće učiniti na adresi www.mindpixel.com. Zauzvrat, Chris za svaku unešenu informaciju nudi 20 deonica buduće GAC kompanije. Ako projekat uspe, ističe on, biće to izuzetno profitabilna firma čije će deonice dostizati ogromnu vrednost. Takav „superkompjuter“ bi radio svakodnevne poslove, kao što su pretraživanje Interneta, ali bi i bio iznajmljivan univerzitetima za mnogo komplikovanije zadatke i istraživanja. Za kratko vreme ovaj sajt je sakupio više hiljada registrovanih korisnika od kojih neki u ideju veruju, dok drugi „mindpixel-e“ unose prosto iz zabave.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.