NetObjects Fusion – Izgradnja sajta (I deo)

Do sada smo govoreći o alatima za rapidnu izradu web strana, uglavnom koristili aplikacije kao što su Microsoft FrontPage i Macromedia Dreamweaver. Sada ćemo vas uvesti u korišćenje jednog drugog vizuelnog alata za izradu web strana, ili celih web sajtova, a to je – NetObjects Fusion® MX. NetObjects Fusion je snažna aplikacija koja će vam svojim alatkama omogućiti brzu i laku izradu web sajtova, profesionalnog izgleda. Naravno, izgradnja je moguća i bez znanja HTML-a, jer strane kreirate „fuzijom“ raznih objekata, a kod se komponuje u pozadini.

Da bi bolje upoznali ovu alatku, krenite sa nama u izgradnju jednog jednostavnog sajta, koji ćemo kreirati korišćenjem šablona koji dolaze uz instalaciju programa (inače, instalacija zahteva oko 100 Mb na disku). Uz pomoć šablona naučićete kako da: kreirate novi sajt, dodate mu nove stranice, dodate slike i tekst itd.

Pa, da odmah krenemo, pokrenite NetObjects Fusion dvostrukim klikom, sa desktopa. Kada vam se otvori prozor programa idite na meni „File> New Site> Blank Site“ da bi otvorili dijalog za kreiranje novog sajta. U dijalogu „New Blank Site“, u polje „File Name“ upišite naziv novog sajta. Kao što možete da primetite, novom fajlu će automatski biti dodata ekstenzija „*.nod“, što znači „NetObjects database file“. Ovo znači da će svi elementi sajta biti čuvani u jednom fajlu, a kod samog kreiranja za celi projekt će biti formiran i poseban folder, čiji će naziv biti isti onaj koji ste dali *.nod fajlu. Nakon klika na dugme „Save“, prikazaće vam se radni prostor, sa dva moguća prikaza, a to su : „Structure“ i „Outline“. U ovom radnom prostoru se gradi sama struktura sajta, gde svaka ikona na radnoj površini predstavlja jednu stranicu sajta. Za početak, ovde imamo samo jednu stranicu – „Home Page“. Pored navedenog, na radnoj površini se nalazi i „plutajuća“ paleta „Properities“ u kojoj su upisane sve osobine vezane za izabrani objekt (tj. stranicu). U ovoj paleti možemo vršiti promene, i zadavati vrednosti obeležja date stranice.

Dodavanje stranice sajtu je najbolje u „Structure“ prikazu, jer odmah možemo da uočimo i hijerarhijsku strukturu sajta. Za dodavanje stranica uradite sledeće:

  • Uverite se da je selektovana „HOME“ stranica (plavi okvir oko ikone), te na osnovnoj paleti alatki kliknite na dugme „New Page“, onoliko puta koliko želite da dodate stranica.
  • „NetObjects“ će dodati stranice i dodeliće im nazive: Untitled1, Untitled2 itd.
  • Da bi promenili naziv našoj početnoj strani, kliknite na ikonu ove stranice i u paleti „Properties“ kliknite u polje „Page name“, te promenite postojeći naziv. Ovo je, u stvari, naslov koji će posetioci vašeg sajta videti u naslovnoj liniji sopstvenih browser-a. Pošto ćemo izgraditi mali sajt neke fiktivne firme, u ovo polje upišite naziv te firme.
  • Kliknite sada na ikonicu prve stranice sleva, i to na sam naslov „Untitled1“ i promenite naziv u npr. „O nama“.
  • I sledećim stranicama promenite nazive u recimo: „Kontakt“ i „Proizvodi“.
Na ovaj način smo kreirali osnovnu strukturu, sa samo dva hijerarhijska nivoa. Dodavanje novih stranica „po dubini“, na nižim hijerarhijskim nivoima, je vrlo lako. Kliknite na ikonicu bilo koje stranice drugog hijerarhijskog nivoa, pa kliknite na dugme „New Page“. Na ovaj način vršimo „razgranavanje“ hijerarhijskog stabla. Ovde ćemo prekinuti priču, a u sledećem prilogu ćemo preći na sam dizajn pojedinačnih stranica.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.