Outlook Express – Filtriranje News poruka

Filtriranje u okviru Outlook Express-a uglavnom služi za uklanjanje neželjenih poruka, gde se najviše misli na brojne oglase, spam i razni drugi nepoželjni marketing unutar tematskih News grupa. Ovaj tip poruka u nekim tematskim grupama prelazi i 80% ukupnih poruka, tako da zainteresovani za tu temu imaju ogroman „šum“. Ali, samo filtriranje može da posluži i u druge svrhe. Možete recimo koristiti opcije filtriranja za praćenje sopstvenih poslatih poruka i odgovora na njih (crvena boja). Još jedna mogućnost koja vam se nudi jeste i praćenje određenih ljudi u newsgroup-i, gde poruke datih ljudi možete obojiti u neku boju. U nekoliko primera prikazaćemo vam kako i vi možete da formirate sopstvena pravila vezana za newsgroup-e.

Da biste uopšte došli do opcije za filtriranje, pokrenite Outlook Express i izaberite sledeći padajući meni „Tools> Message Rules> News…“. Po izboru ovog menija pojaviće vam se dijalog „New News Rule“ sa četiri polja. U prvom polju birate uslov, tj. vrstu poruka na koje će biti primenjena određena akcija. Kada kliknete na neko od polja za potvrdu, u trećem polju će se ispisati tekstualni opis uslova. Po izboru uslova treba da odredite i vrstu akcije koja će se primeniti na sve poruke koje zadovoljavaju gornji uslov. I po izboru akcije, u trećem polju će se pojaviti tekstualni opis akcije. U poslednjem, četvrtom polju, daćete naziv novom pravilu filtriranja kako biste ga kasnije identifikovali.

U prvom primeru ćemo primeniti akciju brisanja svih poruka koje su, recimo, u grupi „yu.net“, a koje u naslovnoj liniji sadrže reč „prodajem“. Opis pravila bi bio:


Apply this rule after the message arrives
Where the message is on yu.net newsgroup
and Where the Subject line contains ‘prodajem’
Delete it

U sledećem primeru obeležićemo sve poruke zelenom bojom i to poruke koje nas interesuju. Filtriraćemo poruke na osnovu nama zanimljivog naslova (Subject):


Apply this rule after the message arrives
Where the Subject line contains
‘mobilni’ or ‘mobilni telefon’
Highlight it with Green

Evo i pravila za registrovanje sopstvenih poruka u newsgroup-i:


Apply this rule after the message arrives
Where the From line contains
‘moj_e-mail@nesto.co.yu’ or ‘pera@hotmail.com’
Mark the message as watched

Slično je pravilo i kada obeležavamo poruke određenih osoba:


Apply this rule after the message arrives
Where the From line contains
‘mika@krstarica.com’ or ‘mika@hotmail.com’
Highlight it with Navy

Na svaku podvučenu stavku u trećem polju (Rule Description) možete da kliknete, a zatim i modifikujete. Sve ostale opcije se modifikuju izborom i poništavanjem polja za potvrdu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.