U trendu

Photoshop – Kako dobiti efekat Barcode-a?

Svedoci smo svakodnevnog korišćenja „Barcode“-a, odnosno simbolike standardizovanog, jedinstvenog označavanja proizvoda. Ali, tema ovog priloga nije ulaženje u problematiku obeležavanja proizvoda, već upotreba ovog znaka u marketinške svrhe, kao simbola proizvodnje (proizvoda). U jednom delu reklamnog materijala možete videti barkod oznake, ukomponovate sa sličnom simbolikom. Zato ćemo vas upoznati sa „dobijanjem“ ovog efekta uz pomoć Photoshop-a, da bi eventualno neku „fiktivnu“ barkod oznaku mogli da iskoristite u svojim radovima.

Za početak pokrenite Photoshop i otvorite novi dokument. Neka dimenzije dokumenta budu 200 puta 200 piksela, mod neka bude „RGB“, rezolucija – 72 piksela po inču (za ekran), a pozadina neka ostane bela. Izaberite meni „Layer> New> Layer“, ili prečicu „Shift+Ctrl+N“, radi kreiranja novog sloja (layer-a). Kao foreground boju izaberite belu, i obojite novi sloj alatkom „Paint Bucket Tool“ ili pritisnite prečicu „Alt+Backspace“. Sada, pritisnite karakter „D“ na tastaturi, radi resetovanja boja, što znači da će crna boja biti foreground, a bela background boja. Na ovo ćemo sada primeniti jedan filter, izaberite meni „Filter> Noise> Add Noise…“, pa u novom dijalogu podesite vrednost na 400 i izaberite opcije „Gaussian“ i „Monochromatic“. Sledi još jedan efekat, izaberite „Filter> Blur> Motion Blur“ i podesite ugao na 0 (nula) stepeni, a distancu na maksumum (999). Dobili smo horizontalne linije, koje sada već podsećaju na neki barkod. Sledi rotacija „platna“ za 90 stepeni, izaberite meni „Edit> Transform> Rotate Canvas 90 SW“. Ovim smo dobili grubu sliku, sledi doterivanje – pritisnite prečicu „Ctrl+L“ da bi podesili level-e. U dijalogu „Levels“ pokušajte da povlačenjem tri klizača, „izbacite“ sa slike sive tonove, i da dobijete samo belu i crnu nijansu. Objašnjavanje ove opcije prevazilazi temu ovog članka, pa nećemo ulaziti u detalje. Ovim smo završili kreiranje osnove, staje da „izrežete“ potrebni deo, a da ostatak obrišete. Izaberite alatku „Rectangular Marquee Tool“ i selektujte deo slike u obliku pravougaonika. Zatim pritisnite kombinaciju „Ctrl+Shift+I“ radi selekcije, i zatim radi brisanja viška pritisnite taster „Delete“. Ovim smo završili naš barcode, a na vašoj mašti ostaje da smislite kako da ga upotrebite.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.