U trendu

Photoshop – Kreiranje idelanog dugmeta plastičnog izgleda (II deo)

Nastavljamo sa našim plastičnim dugmetom:

  1. Kreirajte nov sloj (prečica [Ctrl+Shift+N]), izaberite meni Select> Feather i unesite 5. Alatkom Paint Bucket Tool [G] popunite novonastalu selekciju belom bojom. Izvršite deselekciju i izaberite padajući meni Filter> Blur> Gaussian Blur, pa u dijalogu za podešavanje unesite 5.
  2. Promenite modus sloja (unutar palete Layers) na Color dodge i transparentnost – osobinu Opacity na 75%.
  3. Sada ćemo krug, tj. njegovu trodimenzionalnost istaći osvetljenjem. Da biste ovo uradili, držite pritisnute tastere [Ctrl] i kliknite sloj sa prvim krugom. Izaberite meni Select> Modify> Contract i u dijalogu unesite 6. Za razliku od prethodnog pomeranja, pomerite selekciju nagore, koristeći tastere strelice. Potom držeći tastere [Ctrl] i [Alt] kliknite na sloj sa kružnicom. Vratite ovu "okrnjenu" selekciju unutar kruga.
  4. Pređite na paletu Channels i kreirajte nov kanal, te selekciju obojte belom bojom. Izvršite deselekciju i primenite filter Filter> Blur> Gaussian Blur i unesite 5.
  5. Izaberite meni Image> Adjust> Levels, te unutar sekcije Input Levels unesite redom: 110, 1.00 i 150.
  6. Držeći pritisnut taster [Ctrl] kliknite na nov kanal, pa se vratite na paletu Layers i kreirajte nov sloj.
  7. Izaberite sada alatku Gradient Tool [G], pa pritisnite taster D, a zatim i X kako biste postavili podrazumevane boje (bela, crna). Pređite na paletu Options i u opcijama postavite Foreground to transparent. Napravite gradijent koji će startovati od vrha selekcije, a završiće se na dnu selekcije.
  8. Dodaćemo dugmetu i nešto senke. Kreirajte nov sloj, i držeći [Ctrl] kliknite na sloj sa kružnicom, popunite novi sloj crnom bojom, pa izaberite padajući meni Select> Modify> Contract. Kontrakcija (sužavanje) selekcije neka bude tri piksela.
  9. Idite na meni Select> Feather i unesite 5. Pritisnite taster [Delete] i poništite selekciju (prečica [Ctrl+D]). Promenite još transparentnost ovog sloja – postavite Opacity na 30%.
Nakon svih ovih brojnih koraka trebali bi da smo sigli do cilja, i dobili rezultat – plastično 3D dugme, kao na slici dole.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.