PHP – „If“ grananje

Svaki PHP skript je satkan od serije naredbi, koje mogu biti razna dodeljivanja, pozivi funkcija, petlje, uslovna grananja, pa čak i naredbe koje ništa ne rade (tzv. prazne naredbe). Svaka od instrukcija završava, po pravilu, tačka-zarezom (;). Pored toga, određeni broj naredbi može da gradi „grupu naredbi“ koje su same po sebi poseban izraz. Jedan od ovih grupnih izraza je i „IF“ grananje. „IF“ grananje predstavlja jedno od najvažnijih programskih struktura svakog jezika, među njima je i PHP. Ova struktura obezbeđuje uslovno izvršavanje određenog dela programskog koda. Struktura PHP-ovog „IF“ grananja je vrlo slična strukturi C jezika:


if (uslov)
izrazi

Kao što smo rekli u prilogu o izrazima, „uslov“ predstavlja izraz sa određenom istinosnom vrednošću, koja može biti TRUE ili FALSE. Ukoliko je vrednost uslova TRUE, PHP će izvršiti naredbe koje se nalaze u delu „izrazi“, a ako je ta vrednost FALSE – programski kod unutar ove strukture će se ignorisati.

Sledeći primer će nam, uz pomoć „IF“ grananja, prikazati veću vrednost od vrednosti dve varijable koje se upoređuju:


<?php
if ($x > $y)
print "x je vece od y";
?>

Često ćete imati situaciju da se u okviru „IF“ izraza nalazi više od jedne instrukcije, i tada imamo „grupisane izraze“, kao u sledećem primeru gde imamo dve instrukcije:


<?php
if ($x > $y)
print "x je vece od y";
$y = $x;
?>

Ovde prvo proveravamo da li je X veće od Y, i ako jeste izvršava se grupa od dve instrukcije, gde prvo ispisujemo poruku, a zatim vrednost varijable X dodeljujemo varijabli Y. Ukoliko uslov nije ispunjen, ove dve naredbe se neće izvršiti.

Sam „IF“ izraz može biti ugrađen u neodređeni broj drugih „IF“ izraza, i na taj način vam obezbeđuje veliku fleksibilnost. Primer za više ugneždenih „IF“ izraza je sledeći:


<?php
if ($x > $y)
if ($x > $z)
print "x je vece i od y, i od z";
?>

Često ćete imati potrebu da u slučaju neispunjenja uslova izvršite neki drugi kod, a ne samo da ignorišete „IF“ izraz. U ovakvim slučajevima koristićemo proširenje „IF“ izraza ključnom rečju „ELSE“, a koja omogućava izvršenje određenog koda u slučaju da „uslov“ ima vrednsot FALSE. Na primer, u sledećem primeru vršimo upoređivanje dve varijable i zatim ispisujemo odgovarajuću poruku:


<?php
if ($x > $y) {
print "x je vece od y";
}
else {
print "x nije vece od y"
}
?>

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike