U trendu

PowerPoint – Višestruki šabloni u verziji 2002/XP (I deo)

Nova verzija popularne prezentacione aplikacije PowerPoint 2002/XP donosi sa sobom nešto na šta su njegovi korisnici već duže vreme čekali – podršku za višestruke šablone (multiple templates) unutar jedne (iste) prezentacije.

U ranijim verzijama PowerPoint-a (97/2000), niste imali sistemski ugrađenu mogućnost da unutar jedne prezentacije koristite više od jednog master šablona. Ovo je bilo moguće samo simulirati programiranjem VBA modula. Ali, sa novom vezijom i uvođenjem višestrukih šablona to je moguće.

Ipak, kako je moguće pristupiti višestrukim šablonima? Nova Designs kolekcija će vam pomoći da "prođete" kroz svaki od šablona prezentacije, a sam objekat Design čuva informaciju o šablonu. Objekat Design sačinjavaju slide master i/ili title master. Kolekcija Designs uvek sadrži jedan Design objekat koji poseduje slide master.

U narednom primeru videćete kako možete da izlistate (nabrojite) Designs kolekciju sadržanu unutar prezentacije:
Sub NabrojDesigns()
Dim lCtrA As Integer
Dim oPres As Presentation
Set oPres = ActivePresentation
With oPres
Debug.Print „Broj primenjenih sablona: “ & .Designs.Count
For lCtrA = 1 To .Designs.Count
Debug.Print „Naziv sablona: “ & .Designs(lCtrA).Name
Debug.Print vbTab & „Naziv slide master-a: “ & .Designs(lCtrA).SlideMaster.Name
If .Designs(lCtrA).HasTitleMaster Then
Debug.Print vbTab & „Naziv title master-a: “ & .Designs(lCtrA).TitleMaster.Name
Else
Debug.Print vbTab & „Nema title master-a“
End If
Next lCtrA
End With
End Sub

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.