U trendu

Tata ili mama (II deo)

Još jedna vest iz oktobra meseca pokazala je da će planeta Zemlja možda postati – planeta žena. U Institutu za reproduktivnu medicinu i genetiku iz Los Anđelesa, istraživači Džeri Hol (Jerry Hall) i Jan Ling Feng (Yan-Ling Feng) došli su do zaključka da za oplodnju jajne ćelije sperma nije potrebna. Vršeći eksperimente na miševima, došli su do formule hemijskog jedinjenja, koktela koji veštačkim putem izaziva deobu jajne ćelije, bez učešća spermatozoida. Da bi do deobe došlo, (barem do sada) bilo je potrebno i dejstvo muškog semena, koje nosi svoja 23 hromozoma, koji spojeni sa istim brojem u jajnoj ćeliji tvore „jedno celo“, i započinju proces deobe.

Pomenuti koktel omogućuje da jajna ćelija sama proizvede nova 23 hromozoma, i samostalno otpočne dalji razvitak. Teorijski, moguće je da se iz neoplođenog jajašceta stvori embrion, koji će se dalje normalno razvijati. S obzirom na činjenicu da se u njemu nalaze samo ženski hromozomi, rađale bi se isključivo bebe ženskog pola. Naučnici koji su do ovakvog otkrića došli tvrde da je isto moguće i kod žena, s obzirom na sličnost procesa oplodnje i razvitka embriona kod ljudi i miševa.

Novi postupci o kojima je ovde reč često izazivaju pažnju lezbejskih parova, od kojih su i neki spremni da se podvrgnu ovakvim metodama kako bi dobili svoje dete bez učešća muškarca, i zavisno od primenjene tehnike, sa genima samo jedne žene, ili obe „majke“. Doktor Kelam MekKelar (Calum MacKellar), profesor biohemije sa Univerziteta u Edinburgu, zainteresovao je i muške homoseksualne parove. Kod ovce Doli bio je korišćen postupak zamene jedra u ćeliji, a pomoću ove tehnike, tvrdi on, moguće je i proizvesti mušku jajnu ćeliju. Jedro iz ženskog jajeta bilo bi zamenjeno jedrom spermatozoida, nova jajna ćelija sadržala bi muški DNK i mogla bi da bude oplođena spermatozoidom drugog oca.

Zasad postoje prepreke da sve to bude i praktično moguće, jer ovako dobijena jajna ćelija ne sadrži majčinske gene koji su neophodni za normalni razvoj embriona. Ako bi taj problem bio rešen, srećni parovi muškaraca mogli bi jedni drugima da prave decu. Ovako rođena deca bi, po svim sada važećim normama, bili klonovi, a kloniranje ljudi je (još uvek) zabranjeno.

Oplodnja bez sperme je više puta uspešno sprovedena kod miševa, ali je njena uspešna primena kod ljudi prvi put izvedena u čikaškom institutu, pomenutom na početku ovog teksta, koji će svoje nalaze i zvanično predstaviti u aprilu 2002. godine. Do stvaranja embriona je došlo, ali je njegov razvitak namerno prekinut. Niko ne može sa sigurnošću da kaže da li bi moglo da dođe do problema u razvitku embriona ili zdravstvenih problema kod rođenog deteta.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike