U trendu

Traganje za pramajkom

Postoji teza da svi mi potičemo od 33 pramajke. Prvobitna majka čitavog ljudskog roda je živela u Africi pre oko 200.000 godina, a od nje potiče 33 „Eva“ od kojih su formirane 33 populacijske skupine, na koje se može podeliti celokupno stanovništvo naše planete. Ovakve teze zastupa profesor Bryan Sykes, genetičar koji se proslavio svojim radovima iz oblasti traganja za korenima ljudskog roda.

Ovakvu svoju teoriju je Bryan Sykes formirao na osnovu DNA analiza arheoloških ostataka i upoređivanja rezultata sa genetičkom mapom današnjih ljudi. U svojim je istraživanjima čak i dao imena pramajkama, koje su osnivači populacijskih grupa – jedna od njih je, recimo, Ursula, koja je živela u Grčkoj pre 45.000 godina. Da li je moguće odrediti sopstvenu pramajku i populacijsku grupu kojoj pripadamo? Pomenuti profesor tvrdi da je to moguće.

Tako je nastao i sajt Oxfordancestors.com, putem koga je moguće otkriti svoju pramajku. Posle uplaćivanja 150 funti, zainteresovani dobija pribor za bezbolno skidanje ćelija sa obraza, koje služe kao uzorak u ispitivanju. Uzorak se šalje u Oksford, gde se vrše laboratorijske analize i otkriva se kojoj smo od pramajki najsličniji.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike