U trendu

Upravljanje pozivima pomoću GSM-kodova

Nove SIM-kartice (tzv. Phase-2-kartice) omogućavaju u GSM-mreži, slično kao u digitalnim mrežama fiksne telefonije, funkcije signaliziranja novog poziva u toku razgovora i prebacivanje između dve veze (call waiting). Dok vodite jedan razgovor, može se desiti da imate drugi poziv. Tada zvučnim signalom bivate obavešteni o novom pozivu i pruža vam se mogućnost da jednog sagovornika ostavite na čekanju dok obavite razgovor sa drugim sagovornikom ili jednu vezu možete prekinuti i preuzeti drugu. Drugim rečima, vaš mobilni telefon funkcioniše kao da istovremeno postoje dve linije.

Sledećim komandama možete da odredite da li će vam se za vreme tekućeg razgovora signalizirati drugi poziv ili ne, kao i da izvršite proveru statusa ove funkcije, pri čemu razmaci u sekvenci koda služe samo za lakšu čitljivost i ne unose se sa kodom:

  Uključenje signalizacije: * 43 #
  Isključenje signalizacije: # 43 #
  Provera statusa signalizacije: * # 43 #

Kada je signalizacija novog poziva uključena, pozivima možete upravljati preko sledećih cifarskih kodova:

  0 (prekid veze koja je na čekanju ili odbijanje drugog poziva koji se upravo signalizira)
  1 (prekid tekućeg razgovora i preuzimanje poziva koji je na čekanju ili koji se upravo signalizira)
  2 (prebacivanje tekućeg razgovora na čekanje i preuzimanje poziva koji je na čekanju ili koji se upravo signalizira)
  3 (uključivanje razgovora na čekanju u tekući razgovor, tj. pokretanje konferencije)

Opcija konferencije (conference call) predstavlja mogućnost uspostavljanja istovremene veze sa više sagovornika koji vas zovu sa mobilnih ili fiksnih telefona. Moguće je istovremeno razgovarati sa svim sagovornicima, samo sa nekima od njih ili se isključiti iz razgovora dok ostali međusobno razgovaraju, pa se naknadno ponovo uključiti u konferenciju. Ova napredna mogućnost ne stoji na raspolaganju u svim GSM-mrežama, a tamo gde se nudi, najčešće je vrlo skupa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.