Visual Basic – 5 zanimljivih API trikova (VI deo)

Stigli smo do kraja ovog našeg malog serijala o API funkcijama i njihovoj upotrebi. A u poslednjem nastavku bavićemo se API funkcijom koja nam može pomoći kod potrebe pokretanja drugih aplikacija iz našeg programa. Ponekad će nam zatrebati da pokrenemo neki drugi Windows program, da recimo otvorimo neki dokument, štampamo dokumente, pretražujemo foldere, i slično, a sve to pod Windows operativnim sistemom. Za potrebu pokretanja drugih aplikacija na raspolaganju nam stoji ShellExecute API funkcija.

Pre nego ovu funkciju upotrebimo u našem programu, potrebno je da je deklarišemo:


Private Declare Function ShellExecute _
Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
(ByVal hWnd As Long,
ByVal lpOperation As String, _
ByVal lpFile As String,
ByVal lpParameters As String, _
ByVal lpDirectory As String,
ByVal nShowCmd As Long) As Long

Const SW_MAXIMIZE = 3

Kada smo ovu funkciju deklarisali, možemo je i pozvati unutar novoformiranog potprograma (IzvrsiProgram):


Sub IzvrsiProgram(ByVal sFileName as String, _
ByVal sWorkDir as String)
Dim iGreska As Long
Dim sGreskaPoruka As String

iGreska = ShellExecute(0, "open", _
sFileName, "", sWorkDir, SW_MAXIMIZE)

If iGreska <= 32 Then
Select Case iGreska
Case 2
sGreskaPoruka = "Fajl nije pronadjen."
Case 31
sGreskaPoruka = "Nema aplikacije
koja je u vezi " & _
"sa datom ekstenzijom fajla."
End Select
MsgBox (sGreskaPoruka)
End If

End Sub

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike