U trendu

Visual Basic – Manipulacija stringovima

U ovom prilogu upoznaćemo vas sa mogućnostima manipulacije (formatiranje, selekcija…) stringovima u Visual Basic-u. Za početak krenućemo sa tri naredbe koje služe formatiranje stringova:

  • UCase – instrukcija za prebacivanje svih karaktera stringa u velika slova.
  • LCase – instrukcija za prebacivanje svih karaktera stringa u mala slova.
  • Format – slobodno formatiranje stringova.
Evo i primera, gde ćemo videti kako se ove tri naredbe upotrebljavaju. Prvo ćemo string prebaciti u velika (uppercase) slova:


NoviString = UCase(„prebaci recenicu u velika slova“)

Ovaj isti efekat možemo dobiti i korišćenjem instrukcije „Format“:


NoviString = Format(„prebaci recenicu u velika slova“, „>“)

Suprotna aktivnost prethodnoj je prebacivanje karaktera stringa u male karaktere:


NoviString = LCase(„PREBACI RECENICU U VELIKA SLOVA“)

Ovaj isti efekat možemo dobiti i korišćenjem instrukcije „Format“:


NoviString = Format(„PREBACI RECENICU U VELIKA SLOVA“, „<")

Druga opcija u radu sa stringovima je izdvajanje podstringova (substring) iz stringova. Postoji mnogo načina na koje možete izdvojiti neki podstring, ali se najviše koriste sledeće tri funkcije:

  • Right (string, duzina) – funkcija koja izdvaja podstring, počevši od desne strane originalnog stringa.
  • Left (string, duzina) – funkcija koja izdvaja podstring, počevši od leve strane originalnog stringa.
  • Mid (string, pocetak, [duzina]) – izdvajanje podstringa bez obzira gde se on nalazi u originalnom stringu.
Za primere, iskoristićemo kao originalni string – „Visual Basic“, a dodelićemo ga varijabli „MojString“. U prvom slučaju izdvojićemo podstring „Visual“:


MojString = „Visual Basic“
NoviString = Left (MojString, 6)

Ova funkcija će vratiti 6 karaktera počevši od leve strane vrednosti varijable „MojString“. Na isti način „radi“ i funkcija „Right“, s tim što izdvaja podstring sa desne strane. Da bi iz originalnog stringa izdvojili podstring „Basic“ napisaćemo:


MojString = „Visual Basic“
NoviString = Right (MojString, 5)

Za izdvajanje podstringa iz sredine, koristićemo funkciju „Mid“. Na primer, ako bi želeli da izdvojimo podstring „Bas“, to ne bi mogli da uradimo ni sa jednom od gornjih funkcija, već samo sa „Mid()“ funkcijom:


MojString = „Visual Basic“
NoviString = Mid (MojString, 8, 5)

Izdvajanje će krenuti od 8 karaktera (prazan karakter se takođe računa), i izdvojiće se narednih 5 karaktera.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike