U trendu

Windows – Daljinsko upravljanje kompjuterima

Opcija daljinskog upravljanja kompjuterima vam omogućava da administrirate lokalnu mrežu tj. upravljate svim njenim resursima sa jednog mesta. Ovo administriranje se posebno odnosi na deljenje foldera na kompjuterima u mreži sa jednog mesta, a ako podesite sve računare u mreži, bićete u mogućnosti da podešavate deljenje sa bilo kog računara u mreži. Da biste mogli da daljinski upravljate morate podesiti daljinsko upravljanje na svakom kompjuteru i postavite lozinku.

Da bi uključili funkciju daljinskog upravljanja, moramo na svakom računaru u mreži podesiti funkciju deljenja datoteka i štampača. Ovu funkciju proveravamo tako što pritisnemo desni taster nad ikonicom „Network Neighborhood“ i izaberemo opciju „Properties“. U sledećem dijalog prozoru pritisnite dugme „File and Print Sharing…“ i proverite da li su obe opcije u dijalogu koji se pojavljuje potvrđene. Ako ste potvrdili opcije, pritisnite „OK“ da bi sačuvali trenutno podešavanje. Zatim ćemo da omogućimo da daljinski upravljamo datim računarom na sledeći način:

  1. Na svakom kompjuteru u mreži, izaberite „Start -> Settings -> Control Panel“.
  2. Kliknite dvostruko na ikonu „Passwords“ i otvoriće vam se dijalog prozor „Password Properties“.
  3. Pređite na karticu „Remote Administration“.
  4. Potvrdite opciju „Enable Remote Administration of this server“, automatski će biti dostupna i dva polja za unos lozinki.
  5. Unesite lozinku koja treba da ima najviše osam znakova (unećete je dva puta) koja će vam omogućiti da pomoću nje upravljate sa drugog računara. Kada unosite lozinku nećete videti znakove koje unosite već zvezdice.
Ovu proceduru treba da ponovite na svakom računaru u mreži, kojim želite da upravljate daljinski.

Sada pošto ste konfigurisali sve kompjutere, možete da pristupate svim resursima drugih kompjutera u mreži sa vašeg kompjutera na sledeći način:

  • Otvorite kod sebe ikonu „Network Neighborhood“, videćete sve kompjutere u mreži.
  • Kliknite desnim tasterom miša na naziv kopjutera kojim želite da upravljate i izaberite „Properties“.
  • U sledećem dijalog prozoru pređite na karticu „Tools“ i pritisnite dugme „Administer“.
  • Kada vam se zatraži lozinka, unesite je i pritisnite „OK“.
U sledećem prozoru videćete sve deljene resurse tog računara, svaki disk ima ispred naziva znak „$“ koji nam govori da njime možemo da upravljamo. Na datom disku možete da pristupite bilo kom fajlu ili folderu, takođe možete da odlučujete o deljenju foldera na tom kompjuteru.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.