Windows Explorer – Opcije

Verovatno niste znali da uz pomoć prekidača – parametara Windows Explorer-a možete umnogome povećati sopstvenu efikasnost rada. Parametri se odnose na pokretanje Windows Explorer-a u određenom režimu rada, tj. parametrima podešavamo inicijalno ponašanje Explorer-a. Date parametre možete uneti i podesiti preko prozora „Windows Explorer Properties“, koji ćete dobiti ako kliknete desnim tasterom na ikonicu Windows Explorer-a i izaberete „Properties“. Osnovna sintaksa za pokretanje Windows Explorer-a je sledeća:


C:WindowsExplorer [/e,][/root,<OBJEKT>,] [[<FOLDER>]| [/select, <POD_OBJEKT>]]

Gde svaki od parametara predstavlja sledeće:
  • /e – ovim prekidačem regulišemo prikaz „Folder“ okna. Ukoliko ne navedemo ovaj parametar, okno se neće prikazati, već će morati da se poziva preko menija „View> Explorer bar> Folders“
  • /root<OBJEKT> – parametar kojim određujemo koji će folder biti inicijalno prikazan u Explorer-ovom prozoru. Ukoliko se parametar sa putanjom ne navede, inicijalni folder će biti „Desktop“.
  • /select – ovim parametrom određujemo inicijalnu selekciju nekog objekta u datom folderu.
  • <POD_OBJEKT> – ovde unosimo naziv objekta koji će biti inicijalno selektovan, ako je upotrebljen parametar „/select“.
Evo i jednog primera koji ćemo iskomentarisati:


c:WindowsExplorer /select, C:Windowsnotepad.exe

Ako datu liniju unesete u polje „Target“, prozora „Windows Explorer Properties“, Windows Explorer će se pokrenuti bez okna „Folders“, inicijalni folder će biti „Windows“ i biće selektovan objekat „Notepad.exe“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.