U trendu

Word – Direktno ubacivanje Excelovih radnih listova

Zahvaljujući odličnoj integraciji MS Offica i velikoj kooperativnosti njegovih aplikacija, možete, na primer, direktno u Word ubaciti Excelov radni list (worksheet). Iako i u samim Wordovim tabelama možete izvršavati jednostavnije proračune, ipak vam je za složenije proračune potreban Excel.

Kada vam je potrebna tabela za nekakve proračune, Word će vam dozvoliti ubacivanje radnog lista određenih proporcija, tj. broja ćelija. Da biste umetnuli radni list u dokument, postavite tačku umetanja (kurzor) na mesto u dokumentu gde želite da ubacite radni list, te pritisnite dugme Insert Microsoft Excel Worksheet.

Nakon toga ponudiće vam se prazna mreža za izbor veličine tabele radnog lista, kao na slici. Povucite pokazivač miša nadole radi zadavanja potrebnog broja redova, i udesno kako biste zadali željeni broj kolona. Na slici imamo radni list sa četiri reda i tri kolone. Po izboru veličine tabele, otpustite taster miša. Nakon ove procedure u Wordovom dokumentu će se pojaviti prazan radni list sa prisutnim odgovarajućim paletama alatki Excela.

Pored ovog načina imamo i drugi koji koristi komande padajućeg menija. Zato ćete morati da izaberete padajući meni Insert > Object kako bi vam se pojavio dijalog prozor Object. Pređite na karticu Create New, te u donjoj listi pronađite stavku Microsoft Excel Worksheet i kliknite dugme OK.

U dokument će biti ubačen radni list podrazumevane veličine – deset redova sa sedam kolona. Kod ovog drugog načina umetanja imate jednu dodatnu opciju. Naime, ukoliko pri izboru objekta u dijalogu Create New potvrdite polje Display as Icon, u Wordovom dokumentu će biti prikazana samo ikonica koja označava Excelov objekat. Samo uređivanje radnog lista biće omogućeno u posebnom Excelovom prozoru, tako da će vam sam rad na unosu i uređenju podataka biti mnogo komforniji.

Kada završite sa ubacivanjem podataka i uređenjem radnog lista, kliknite bilo gde sa strane u okviru Wordovog dokumenta, i bićete ponovo u mogućnosti da radite sa tekstom.

Inače, ovaj drugi način ubacivanja radnih listova naročito je preporučljiv ako radite na slabijem računaru, jer se tada neće angažovati dodatni resursi za prikaz dokumenta i radnog lista, već će se prikazati samo Excelova ikonica.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike