Kakva prava imaju trudnice tokom trudnoće i nakon porođaja? (2)

Pisali smo o tome kakva su prava trudnica tokom održavanja trudnoće. Šta se dešava sa porodiljskim odsustvom?

Zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana. Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu izveštaja ginekologa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre termina za porođaj. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja.

Zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za treće i svako naredno novorođeno dete u ukupnom trajanju od dve godine.

Otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka to ne može da uradi, iz opravdanih razloga.

Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, zaposlena žena, odnosno otac deteta, imaju pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade koja je ostvarena tokom 12 meseca pre otpočinjanja odsustva. Ukoliko majka ili otac nisu bili u radnom odnosu tokom svih 12 meseci, za mesece tokom kojih nisu ostvarivali zaradu, za prosek će se obračunavati polovina prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Za raziku od bolovanja, naknadu tokom porodiljskog i odsustva radi nege deteta, poslodavac je dužan da isplaćuje istovremeno sa zaradama ostalih zaposlenih.

U prosek zarada za naknade tokom trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva radi nege deteta, ulazi neto plata na koju se plaćaju porezi i doprinosi. U prosek ne ulaze: naknada za prevoz (markica), regres za godišnji odmor, topli obrok, ali ni deo zarade koji se zvanično prikazuje kao radni učinak. Zato je jako važno da na potvrdama o zaradama dobro proučite koji iznos se odnosi na ove kategorije, kako biste izbegli neprijatna iznenađenja sa visinom naknade.

Šta kada se prava ne poštuju?

U slučaju da sumnjate da je tokom trudnoće ili nakon porođaja, neko od prava koje Vam garantuju zakoni povređeno, a poslodavac isključuje mogućnost dogovora, možete se pisanom prijavom obratiti Inspekciji rada. Takođe, u roku od 90 dana od trenutka saznanja da je neko Vaše pravo prekršeno, možete pokrenuti i radni spor protiv poslodavca. Važno je pomenuti i da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.