U trendu

Hormonska terapija u menopauzi

U cilju smanjenja mortaliteta, sprovode se različite terapije i lečenja. Studije o tome prate dešavanja i donose određene zaključke. Jedna od takvih studija odnosi se na žene u menopauzi sa različitim bolestima i njihovom lečenju hormonskom terapijom.

Studija je pratila lečenje terapijom zamene hormona. Predstavljeni su podaci 43 različita klinička ispitivanja, na osnovu kojih je utvrđeno da je ova terapija imala uspeha, ali na pojedinačnom nivou. Generalno gledano, ova terapija je poboljšala kvalitet života žena u menopauzi, a nije imala uticaj na mortalitet bolesnih žena.

Vodeći istraživač studije kaže da žene ne bi trebalo da strahuju od ovakvih rezultata, jer je svaki slučaj individualan. Svaka žena u dogovoru sa lekarom treba da odluči da li će prihvatiti terapiju.

Profesor sa Medicinskog fakulteta u Kaliforniji kaže da se ovi rezultati mogu uzeti kao nalazi u meta-analizi. Rezultati studije su ohrabrujući, jer nema povećanja mortaliteta. Smrtnost je na nivou na kojem je i bila i pre, što znači da terapija može samo pomoći.

Studija je obuhvatala više od 52.000 žena u menopauzi prosečne starosti oko 62 godine sa periodom tretmana od 5 godina.

Utvrđeno je da nije bilo značajne veze između zamene hormona i mortaliteta kod žena sa bolestima srca. Rizik od infarkta bio je 1,04%, raka dojke 0,93%, a moždanog udara 1,49%. Poverenje u terapiju postojalo je u 95% slučajeva.

Odvojenom analizom nije bilo boljih rezultata ni za rak pluća, jajnika i debelog creva. Rezultati su bili slični kao i rezultati nakon terapije estrogenima i kombinovanom ekstrogen-progesteron terapijom.

Terapija zamene hormona dala je određene rezultate kada je reč o raku jajnika žena u menopauzi, ali s obzirom na trajanje terapije od samo 5 godina, rezultati uspeha ocenjeni su kao slabi do umereni.

Razlozi za optimizam ipak postoje jer se postavlja pitanje moguće veće uspešnosti terapije kod mlađih žena koje su u predmenopauzi ili su mlađe od 65 godina, a one nisu obuhvaćene ovom studijom. Zbog toga je Zdravstvena inicijativa žena savetovala ovu terapiju jer otvara više mogućnosti i ima veće šanse za uspeh od dosadašnjih terapija.

Terapija zamene hormona je veoma razumna opcija za žene u pedesetim godinama, jer ishod treapije u periodu menopauze može biti drugačiji od ishoda kod žena starijih dvadesetak godina. Međutim, utvrđeno je da žene sa simptomima teških bolesti ne čekaju menopauzu da bi počele terapiju koja traje 5 godina.

Zaključak je da treba biti oprezan i sa pokretanjem ove terapije zbog starijih žena. Sa druge strane, treba predočiti rezultate svim ženama starijim od 50 godina, kako bi same, u dogovoru sa svojim lekarima, odlučile o terapiji i eventualnim šansama za uspeh.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.