najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Kako proveriti da li je neki fakultet akreditovan u drugim zemljama?

Najjednostavniji način da se potencijalni studenti raspitaju o značenju akreditacije obrazovnih institucija van Srbije je putem ministarstva obrazovanja u zemlji u kojoj se nalazi ciljni univerzitet.

Odsek za obrazovanje u sekretarijatu Ministarstva svake zemlje objavljuje spisak državnih akreditacionih organa (ili pak privatnih agencija kojima je eventualno država delegirala akreditaciona ovlašćenja) koji su relevantni u toj zemlji.

Naime, zainteresovani studenti trebaju prvo da utvrde sa fakultetom koji ih zanima koju akreditaciju ta institucija (navodno) ima. Informacije koje ciljni fakultet ili program izdaje po tom pitanju obuhvataju i podatak od strane koje agencije (ili državnog organa) je taj fakultet (navodno) akreditovan.
Najbitniji korak je da se proveri kod ministarstva obrazovanja zemlje u kojoj je fakultet lociran tačno značenje te akreditacije:

  • Ukoliko je taj fakultet akreditovan od strane ministarstva obrazovanja direktno, onda treba proveriti kod tog ministarstva da li je taj fakultet zaista na njihovoj listi obrazovnih institucija kao i da li je u potpunosti akreditovan ili je to učinjeno u nekom limitiranom smislu.
  • Ukoliko je ciljni univerzitet akreditovan od strane agencije (a ne ministarstva direktno), onda treba potvrditi sa ministarstvom te zemlje da li je navedena akreditaciona agencija zaista ovlašćena od strane ministarstva za akreditovanje fakultetskih ili univerzitetskih ustanova u toj zemlji. Ako ta agencija za akreditaciju nije “prepoznata” od strane ministrastva obrazovanja, tj, nije na listi agencija kojima je ministarstvo/država delegiralo/a ovlašćenja akreditacije, onda neće biti nikakve nade da se to akademsko iskustvo prepozna u Srbiji/matičnoj zemlji studenta. Obično veb sajtovi ministarstva imaju ove informacije i nije potrebno da se kontaktira ministarstvo pismom ili telefonom.
  • Ukoliko ministarstvo jeste delegiralo autorizaciju akreditacije obrazovnih institucija agenciji koja je navedena od strane ciljnog univerziteta, neophodan je još jedan korak tj. da se proveri veb sajt te agencije direktno da bi se potvrdilo da je taj fakultet/univerzitet zaista na listi akreditovanih obrazovnih institucija te agencije. Takođe, bitno je da se tim putem utvrdi i da li željeni program/smer tog fakulteta uživa punu ili limitiranu akredicatiju, što je ključno kada se radi o kursevima ili skraćenim programima koji obično ne uživaju punu ili ikakvu akreditaciju kao što ima akademski program/smer koji traje 4-5 godina.

Pitanja nostrifikacija diploma i prenošenja predmeta na nivou fakultetskih ustanova (bile one državne ili privatne) iz jedne u drugu zemlju sa aspekta akreditacije se formalno regulišu od strane ministarstava zemalja. S druge strane, postoji pregršt agencija po svetu koje “akredituju” obrazovne institucije a da te iste agencije nemaju nikakve veze sa ikakvim državnim organima bilo gde. Dakle, gore opisane provere sa ministarstvom zemlje u kojoj je locirana ciljna obrazovna institucija su neophodne. Na kraju, nisu svi programi u propisno akreditovanoj obrazovnoj ustanovi “akademskog” tipa npr. kratki kursevi ili programi za učenje jezika koji je maternji u toj zemlji. Gore navedene informacije upućuju na to kako da se proveri akreditacija određene obrazovne institucije u matičnoj zemlji te ustanove. Pitanje nostrifikacije diplome dodatno zahteva proveru sa ministarstvom obrazovanja matične zemlje studenta ili zemlje gde student planira da primeni tu diplomu tj. da radi ili da nastavi studije.

Zainteresovani koji žele da se informišu koje agencije jesu ovlašćene za akreditaciju fakultetskih ustanova u SAD, mogu posetiti veb stranicu ministarstva obrazovanja. (U.S. Department of Education)

 

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike