Vic trenutka

Sedi konj u bioskopu, a ispred njega krava sa šeširom. Konj ne vidi ništa od nje, pa kaže:

Izvinite, možete li da se pomerite ili da skinete šešir?

A krava će drsko:

Bože, konj u bioskopu!

Svrha viceva nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.