Vic trenutka

Došao Piroćancu kum u goste. Za trpezom Piroćanac domaćin stalno opominje kuma:

Mezi si, kume, mezi si!

Mezim si, kume, fala ti!

More, kume, ti si jedeš, ne meziš!

Svrha viceva nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.