Vic trenutka

Žali se Perica Jovici za šankom:

Ne, ni u snu nisam pomišljao da mi je žena takva razvratnica!

A šta ti je uradila?

Ma, zamisli, otkrio sam da me vara s petlom!

Nemoguće! A po čemu si to zaključio?

Našao sam pero u krevetu!

Ma, ti si srećan čovek! Zamisli, mene moja vara s kamionom!

Nemoguće!

Moguće je! Našao sam vozača u krevetu!

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.