Vic trenutka

Takmičili se magarci u skokovima u dalj. Prvog su mučili glađu, drugog žeđu, a treći je apstinirao u seksu. Prvi magarac je skočio deset metara, drugi dvadeset, a treći je diskvalifikovan jer je skakao s motkom.

Svrha viceva nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.