Vic trenutka

Skupili se petlovi da duvaju i daju malom pilencetu da proba. Posle jednog dima oni ga pitaju:

Pilence, šta osećaš?

Ono odgovori:

Nita.

Posle 5-6 dima oni ga opet pitaju:

Pilence, šta sad osećaš?

Ono odgovori:

Nita.

Daju oni njemu celo pakovanje, mnogo ga naduvaju i opet ga pitaju, a ono odgovori:

Nita, nita ne osecam, ni jukice, ni nogice, nita.

Svrha viceva nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.