Lekovi za sniženje krvnog pritiska i padovi

Visok krvni pritisak (hipertenzija) kod pacijenata povećava šanse za srčani napad ili moždani udar. Lekovi antihipertenzivi koji snižavaju krvni pritisak mogu da pomognu u sprečavanju srčanih i moždanih udara. Sa druge srane, ovi lekovi mogu ponekad da izazovu probleme sa ravnotežom i vrtoglavicom kod pacijenata, što može dovesti do padova i povreda.

Visok krvni pritisak najčešće imaju starije osobe, čije kosti su obično slabije i kod kojih pad i povreda kao što su slomljene kosti mogu imati ozbiljne posledice po zdravlje. Zato korišćenje lekova za smanjenje krvnog pritiska kod starijih osoba iziskuje posebne mere opreza.

Prethodne studije su istakle navedene mogućnosti kao sporedni efekat lekova za smanjenje krvnog pritiska. Međutim, većina starijih osoba pije više lekova za različite tegobe, tako da lekovi za smanjenje pritiska mogu imati manje ili više drugačija dejstva i nuspojave.

Istraživanje

Istraživači su u ovoj studiji želeli da ustanove kako ovi lekovi utiču na ljude koji žive u „stvarnom svetu“, gde postoje i drugi uslovi i koriste se i drugi lekovi koji izazivaju pospanost ili slabost. Dakle, istraživači nisu isključili pacijente koji su imali više različitih tegoba (bolesti) i koji su koristili nekoliko vrsta lekova istovremeno.

Pregledana je medicinska evidencija skoro 5.000 osoba starijih od 70 godina koje su imale visok krvni pritisak. Prosečna starost ljudi je bila 80 godina. Neki od njih nisu koristili nikakve lekove za smanjenje krvnog pritiska, pojedinci su koristili „umerene“ doze lekova za visok krvni pritisak, a jedna grupa je koristila „visoke“ doze ovih lekova.

Istraživači su zatim analizirali šta se sa ovim ljudima događalo u naredne tri godine i da li postoji bilo kakva veza između broja ljudi koji piju lekove za visok krvni pritisak i broja ljudi koji su imali ozbiljne padove i povrede.

Rezultati

U poređenju sa ljudima koji ne uzimaju lekove za krvni pritisak, osobe koje uzimaju lekove za smanjenje pritiska imale su nešto veću šansu za ozbiljan pad.

Takođe je ustanovljeno da su pacijenti sa „visokim“ dozama lekova za smanjenje krvnog pritisak imali nešto veći rizik od padova u odnosu na pacijente koji nisu koristili ove lekove.

Tokom tri godine, ozbiljni padovi su se dogodili:

  • kod 7-8% osoba koje ne koriste lekove za smanjenje visokog krvnog pritiska
  • kod oko 10% osoba koje su koristile umerene količina lekova za krvni pritisak
  • kod nešto više od 8% osoba koje uzimaju visoke doze lekova za krvni pritisak

Koliko je pouzdano ovo istraživanje?

Glavni problem sa ovom studijom je to je što je posmatrana grupa starijih ljudi čiji je jedini zdravstveni problem bio visok krvni pritisak. Realnost za mnoge starije ljude jeste više hroničnih bolesti i više vrsta lekova.

Naravno, to čini nalaze manje pouzdanim, jer ne možemo biti sigurni da su lekovi za snižavanje krvnog pritiska prouzrokovali padove ljudi. Ali, kao što smo već znali, ovi lekovi mogu da izazovu pad kod pacijenata koji imaju „samo povišen krvni pritisak“, pa ova studija pokazuje da se pad može desiti i drugim pacijenatima, sa više bolesti i tegoba.

Šta to znači za nas?

Lekovi koji smanjuju visok krvni pritisak pomažu mnogim ljudima da izbegnu opasnosti od srčanih napada i šloga.

Ali, ono što brine istraživače u ovoj studiji jeste da ozbiljne zdravstvene probleme izaziva i visok krvni pritisak, ali i druge bolesti. U tom slučaju je korist od snižavanja krvnog pritiska zaista vredna dodatnih rizika od mogućih padova i povreda. Drugim rečima, kod veoma malog broja ljudi lekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska mogu naneti više štete nego koristi.

Ako ste starija osoba, uzimanje raznih lekova za nekoliko vrsta tegoba, uključujući visok krvni pritisak, nalaže da razgovarate sa svojim lekarom o tome koji je tretman pravo rešenje za vas. Napominjemo da pacijenti ne bi trebalo da iznenada prestanu da uzimaju lekove pre nego što razgovaraju sa svojim lekarom, jer to može biti veoma opasno, naročito kada se radi o lekovima za snižavanje visokog krvnog pritiska.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

lekovilekovi protiv visokog krvnog pritiskamozdani udarpadoviprelom kostijusrcani udar
Komentari (0)
Dodaj komentar