Mobilni telefoni i rak mozga

Stručnjaci koji se bave procenom rizika od raka nedavno su objavili informaciju da bi mobilni telefoni mogli da izazovu rak mozga.

Saopštenje je izdala Međunarodna agencija za istraživanje raka. Američko društvo za borbu protiv raka oslanja se na procenu ove agencije, baš kao i Svetska zdravstvena organizacija.

„Posle razmatranja svih raspoloživih dokaza, zaključeno je da radiofrekvencije elektromagnetnih polja mogu biti kancerogene za ljude“, kaže Džonatan Samet, šef katedre za preventivnu medicinu na USC Kek medicinskom fakultetu. „To smo zaključili na osnovu revizije dokaza koji pokazuju povećan rizik od glioma, vrste malignog raka mozga, povezanog sa upotrebom mobilnih telefona.“

Otkriće da je upotreba mobilnih telefona „verovatno kancerogena“ znači da korišćenje mobilnih telefona može, ali i ne mora, izazvati specifičan oblik raka mozga koji se zove gliom. Ovakav nalaz znači da je hitno potrebno istraživanje o tome da li mobilni telefoni zapravo izazivaju rak i na koji način to rade.

Procenjuje se da oko 5 milijardi ljudi širom sveta poseduje i koristi mobilni telefon. Izloženost magnetnim poljima (zračenjima) koje stvara mobilni telefon (ali i bežični) rapidno se povećava, naročito kada se telefon drži čvrsto pored glave.

Deca su posebno izložena ovom riziku, ne samo zbog toga što su im lobanje tanje već i zato što će tokom života više vremena biti izložena zračenju u odnosu na sadašnje odrasle osobe.

Perspektiva mogućeg rizika od raka

Vrlo je važno da se u kontekst stavi „mogući rizik“, prema mišljenju Kurta Streifa, šefa programa za monografiju pri Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka. On dalje kaže da postoji 240 uzročnika raka mozga koji se navode kao „verovatno kancerogeni“, uključujući i neke tečnosti za hemijsko čišćenje i pesticide koji se dosta koriste.

Mišljenja proizvođača i prodavaca mobilnih telefona

Džon Vols, predsednik za javne poslove trgovinske grupe koja predstavlja industriju mobilnih telefona, tvrdi da ovi nalazi ne govore sa sigurnošću da mobilni telfoni izazivaju rak, kao i da ograničeni dokazi na kojima se zasniva istraživanje – nisu dovoljno ubedljivi. „Na osnovu ranijih procena dokaza, Federalna komisija za komunikacije zaključila je da nema naučnih dokaza da korišćenje mobilnih telefona može dovesti do pojave raka“, kaže Vols.

Mere za smanjenje rizika

Iako nisu izdate zvanične preporuke potrošačima, Streif smatra da postoje određene mere koje ljudi mogu sami da preduzmu.

„Najveća izloženost dolazi od korišćenja mobilinih telefona za govorne pozive. Ako se koriste tekstualne poruke ili hands-free uređaji, izloženost se smanjuje barem desetostruko“, kaže Streif. „Dakle, na potrošačima je da razmotre da li je ovaj stepen dokaza dovoljan da preduzmu mere predostrožnosti.“

Džonatan Samet će sa kolegama objaviti rezime svojih nalaza u časopisu „The Lancet“.

Naši saveti

Prizvođači i distributeri telefona, razume se, marginalizuju štetnost zračenja koje izazivaju mobilni telefoni. Sigurno je da novije generacije telefona manje zrače i da se nivoi štetnog zračenja razlikuju od telefona do telefona i od proizvođača do proizvođača.

Dok ne bude detaljnijih rezultata o štetnom uticaju mobilnih telefona, navodimo činjenice: svaki mobilni telefon zrači, a svako prekomerno zračenje je potencijalno opasno.

Opšti saveti za smanjenje štetnosti zračenja mobilnog telefona: aparat držati što dalje od glave, naročito pri uspostavljanju veze, po mogućstvu, telefone što ređe upotrebljavati, truditi se da telefonski razgovori budu što kraći, deca treba što kasnije da počnu sa upotrebom mobilnih telefona i treba ih savetovati da što ređe upotrebljavaju mobilni telefon.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

karcinomelektromagnetno zračenjemagnetno zračenjemobilni telefonrakrak mozgaštetno zračenje
Komentari (0)
Dodaj komentar