2009. godina biće…

Anketa je završena (pre 11 godina).

2009. godina biće...

to niko ne zna
44.65%
bolja od 2008.
25.40%
gora od 2008.
21.54%
ista kao prethodna
8.41%