Menadžment

Krstaricu vodi internacionalni tim eksperata koji dugi niz godina prati razvoj Interneta. Jedino takav tim je u mogućnosti da shvati potrebe i želje korisnika i pruži rešenja koja posetioce Krstarice mogu maksimalno zadovoljiti.

Ivan Petrović – direktor. Prati i usmerava razvoj Krstarice. Ima ključnu ulogu u definisanju i izvršenju strategija i partnerstva. Za nepunih godinu dana, doveo je Krstaricu do najposećenijeg sajta u zemlji. Osnovne studije iz oblasti informacionih sistema završio je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Jelena Petrović – direktor internacionalnog marketinga. Zadužena je za upravljanje internacionalnim marketinškim programima i kanalima Krstarice. Doktorsku disertaciju iz oblasti uprave internacionalnim zajedničkim ulaganjima odbranila je na Cranfield University, Velika Britanija.

Barry Bobin-Martin – direktor internacionalnog poslovanja. Odgovoran je za internacionalno poslovanje i partnerstva Krstarice. Osnovne studije iz oblasti internacionalnog poslovanja i ekonomije završio je u Velikoj Britaniji.

Michael Ruddock – direktor finansija. Zadužen je za realizaciju finansijskih transakcija, praćenje i kontrolu novčanih tokova Krstarice. Ovlašćeni je računovođa i osnovne studije iz oblasti računovodstva i finansija završio je na Univerzitetu u Londonu, Velika Britanija. Član je Association of Chartered Certified Accountants.