Koliko često idete na lekarski pregled?

Anketa je završena (pre 4 godine).

Koliko često idete na lekarski pregled?

Samo kad sam bolestan
45.18%
Nikad
18.78%
Jednom godišnje
18.78%
Nekoliko puta godišnje
11.68%
Jednom mesečno
3.05%
Nekoliko puta nedeljno, ja sam hipohondar
1.52%
Nekoliko puta mesečno
1.02%
Jednom nedeljno
0.00%