Novi sadržaji na Internet Krstarici

Jedan od najposećenijih domaćih sajtova (oko 2 miliona poseta mesečno) Internet Krstarica nalazi se na adresi www.krstarica.com i neprekidno obogaćuje svoj sadržaj. Pre nekoliko meseci, pokrenut je online časopis koji nosi naziv „Magazin Internet Krstarice“. Časopis je realizovan po ugledu na najpoznatije svetske elektronske magazine i organizovan je po rubrikama koje obrađuju različite tematske oblasti vezane za računare, zabavu, sport, društevni život itd.
Sadržaj magazina dnevno se ažurira, a tekstovi se kreću od zabavnih, pa sve do ozbiljnih komentara i analiza stručnjaka iz odgovarajućih oblasti. Magazin je koncpiran tako da informiše čitaoce, ali i da ih u određenim oblastima edukuje. Rubrike u sebi sadrže opšte informacije, novosti i najave budućih događanja, ali postoje i teme za razmišljanja i diskusiju. Shodno tome, ciljna grupa čitalaca ovog magazina je raznolika i široka.
Na osnovu stalnih anketa utvrđeno je da za ovo kratko vreme postojanja magazin čitaju kako učenici i tinejdžeri, tako i poslovni ljudi, Elektronska forma časopisa omogućava brzo reagovanje na sve zahteve čitalaca, čime je ostvarena velika fleksibilnost i efikasnost u ažuriranju sadržaja, Na taj način zaokružena je još jedna celina u okviru Internet Krstarice koju upotpunjuje celokupan sadržaj koji možete naći na ovom Web portalu.
Druga novost koju Krstarica nudi jeste download sekcija, realizovana po ugledu na sajt download.com, s tom razlikom što je na Krstarici moderisana i u njoj se nalaze samo aktuelnije verzije popularnih programa (podeljenih u desetak kategorija).

(Branislav Bubanja, „Svet kompjutera“, 1. januar 2001)