Šta se desi kad se Zapad okomi na neku državu (video)

– Odlika državnih udara jeste da se dešavaju u zemljama koje uglavnom nisu izgradile svoj politički sistem, koje su nestabilne i hijerarhijski ustrojene, jer vojska generalno ne može da reši dugoročno nijedan problem u državi.