Agencija: Marine su razvojna šansa nautičkog turizma

BEOGRAD – Marine su razvojna šansa nautičkog turizma, ppručuju iz Agencije za upravljanje lukama, koja je pokrenula Javne nabavke za izradu Studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja marina u Kladovu i Golupcu.

Agencija će, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđivati područja za marine kao pristaništa za posebne namene za prihvat, čuvanje i opremu plovila i izdavati odobrenja budućim operaterima za obavljanje ove delatnosti na period od 10 godina.

Kako je objavljeno na sajtu Agencije, uporedo sa stvaranjem povoljnih uslova za unapređenje međunarodnog putničkog vodnog saobraćaja, odnosno kruzinga, koji su rezultirali otvaranjem novih putničkih pristaništa i uspešnim sezonama, Agencija je u fokus poslovanja uvrstila i razvoj marina.

„Prepoznajući značajnu ulogu koju marine imaju u razvoju nautičkog turizma Agencija će u narednom periodu uložiti napore kako bi se po prvi put u našoj zemlji uredila ova oblast“, navodi se na sajtu.

Dunav, Sava, Tisa, kao i mreža kanala DTD (Dunav – Tisa– Dunav) predstavljaju veliki potencijal za turiste koji bi sopstvenim ili iznajmljenim plovilima na proputovanju posećivali Srbiju.

Mogućnosti koje pruža definisanje mreža marina i njihov razvoj su višestruke, naglašavaju u Agenciji i dodaju da bi se time, pre svega, pospešili i drugi vidovi tematskog turizma, kao što su ruralni, lovni i vinski čime bi se znatno povećali prihodi lokalnih samouprava.

„Prateći uzlazne trendove i rekordne rezultate u kruzingu na rekama u Srbiji, priroritet Agencije biće da kroz saradnju sa relevantnim institucijama unapredi nautičku privredu, kako bi marine postale nezaobilazan i pođednako značajan segment nautičkog turizma“, navodi Agencija za upravljanje lukama.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.