U trendu

Amandmani na rešenja o naplati poreza frilenserima

BEOGRAD – Skupštinski Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je danas amandmane na dva zakona koji se odnose na rešavanje pitanja naplate poreza frilenserima.

Te amandmane odbora na izmene Zakona o porezu na dohodak građana i dopunu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je na sednici odbora prihvatio ministar finansija Siniša Mali u ime predlagača.

Odbor je podneo amadman na izmene Zakona o porezu na dohodak građana kojim je precizirano da poreski organ rešenjem utvrđuje porez na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decemnbrom.

Predsednica odbora Aleksandra Tomić objasnila je da se amandmanom predlaže prouduženje roka u smislu da se poreski tretman odnosi na prihode ostvarene u periodu počev od 1. janura 2015. zaključno sa 31. decembrom, umesto do 30. septembra 2021. kako je prvobitno bilo predloženo.

Navela je da je u toku priprema propisa kojim će se na sveobuhvatan način urediti radno pravni tretman domaćih lica koji na teritoriji Srbije rade za stranog poslodavca, odnosno nalogodavca i da je celishodno da se produži rok zaključno sa 31. decembra 2021.

Dodala je da bi se time omogućilo da do kraja godine i očekivanog donošenja tih propisa poreske obavaze lica koji ostvaruju prihode od stranih isplatioca budu uređena na sveobihvatan način.

Amandmanom odbora se predlaže i izmena visine normiranih troškova za prihode sa 43 odsto na 50 odsto.

Odbor je podneo i amandman na dopunu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim se predlaže da doprinosi za ova lica utvrđuju rešenje poreskog organa i plaćaju počev od 1. januar 2015. zaključno sa 31. decembrom 2021, umesto zaključno sa 30. septembrom kako je prvobitno bilo predviđeno.

Tomić je rekla da se tim amandmanom predlaže produženje roka imajući u vidu da je potrebno uskladiti period na koji se odnosi poreska obaveza na osnovu doprinisa sa periodom na koji se odnosi poreska obaveza.

Kako je ranije saopšteno, Vlada Srbije je 21. aprila postigla dogovor sa frilenserima o naplati poreza koji podrazumeva da se obaveze po osnovu poreza i doprinosa utvrđuju rešenjem Poreske uprave koje dolazi nakon usvajanja zakona.

Na godišnjem nivou oporezivanju ne podležu prihodi u visini do 384.000 dinara.

Normirani troškovi priznaju se u visini od 50 odsto ostvarenog prihoda, ne obračunava se kamata do dana donošenja rešenja Poreske uprave.

I porezi i doprinosi se plaćaju u 120 jednakih mesečnih rata u toku narednih deset godina.

Precizirano je da oni frilenseri koji mesečno zarađuju do 64.000 dinara neće imati obavezu da plaćaju poreze i doprinose koje nisu platili iz prethodnog perioda.

Dogovoreno je da se radnicima na internetu, odnosno frilenserima, omogući upisivanje radnog staža srazmerno uplaćenom delu obaveza.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.