Am Čam: Zakon o naknadama pogoršava poslovnu predvidivost

BEOGRAD – Američka privredna komora u Srbiji (AmĆam) ocenila je danas da novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara pogoršava poslovnu predvidivost.

Za donošenje ovog Zakona poslovna zajednica se zalaže još od 2013. godine sa namerom da se tim propisom ukinu parafiskalni nameti i poveća predvidivosti pri uvođenju novih i određivanju visine važećih naknada.

Usvojeni Zakon donosi dobra rešenja u smislu popisivanja svih naknada na jednom mestu, ukidanja pojedinih naknada manjeg obima, kao i preciziranju osnovice za obračun određenog broja naknada.

Međutim, Zakon pogoršava poslovnu predvidivost time što neprecizno definiše novi obuhvat i način obračuna za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine.
Naime, umesto da ukine naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine, jer po svojoj prirodi predstavlja skriveni porez, Zakon samo menja osnovicu za njen obračun tako da je sada čini količina zagađenja, odnosno stepen negativnog uticaja na životnu sredinu koja nastaje obavljanjem aktivnosti.

Predviđeno je da iznos ove naknade može biti i do 0,4 odsto ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem poslovne aktivnosti.

Zakon, međutim, propušta da definiše koje aktivnosti će biti obuhvaćene ovim nametom, kojim metodama će se vršiti merenja zagađenja i na koji način će se vršiti obračun iznosa naknade.

Ovi ključni elementi su ostavljeni da ih naknadno propiše podzakonski akt Vlade, a na predlog nadležnog Ministarstva.

Ovakvo rešenje predstavlja veliku pravnu neizvesnost i finansijsku izloženost za celokupnu privredu Srbije, smatraju u Američkoj privrednoj komori.

„Nakon kvalitetne javne rasprave i velike otvorenosti države za javno-privatni dijalog u procesu pripreme ovog Zakona, dovedeni smo u situaciju da sva dobra rešenja koja Zakon donosi mogu ostati u senci zbog lošeg zakonskog rešenja u pogledu naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine“, izjavila je Jelena Pavlović, predsednica Upravnog odbora AmĆam-a.

Kako je rekla, kompanije, članice Komore, posluju u skladu sa najboljim evropskim i svetskim praksama, ulažu značajna sredstva u sisteme i procese za zaštitu životne sredine i u potpunosti podržavaju napore Vlade Srbije i nadležnog ministarstva da se što pre podignu standardi zaštite životne sredine, u kojima, kako je ocenila, u velikoj meri zaostajemo za zemljama Evropske Unije.

Američka privredna komora u Srbiji je vodeća nezavisna poslovna asocijacija, koja predstavlja 200 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija koje su ukupno u Srbiju investirale četrnaest milijardi evra, ukazuje se u saopštenju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.