Bogato: Novi Sad daje subvencije za otvaranje novih radnih mesta

Grad Novi Sad objavio je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji toga grada u 2017, u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara po radnom mestu, objavljeno je na sajtu Grada.

Javni poziv je otvoren do 30. juna, a detaljnije informacije se nalaze na sajtu www.novisad.rs

Kako je navedeno u pozivu, prioritet pri dodeli subvencija imaju firme koje zapošljavaju teže zapošljive kategorije građana, odnosno dugoročno nezaposlene (duže od 12 meseci), viškove zaposlenih, mlade do 30 godina bez ili sa niskim kvalifikacijama, kao i one koji imaju status deteta bez roditeljskog staranja, starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, Rome, korisnike novčane socijalne pomoći, žrtve trgovine ljudima I porodičnog nasilja, žene i samohrane roditelje.

Poslodavci koji podnose zahtev za subvencije moraju da imaju sedište u Novom Sadu, da su registrovani najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva, da uredno izmiruju obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i da već imaju najmanje jednog zaposlenog.

Od poslodavca se očekuje da nije otpuštao radnike najmanje tri meseca pre konkurisanja za subvenciju.

Poslodavci moraju da zaposle nezaposlene sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu, na novootvorenim radnim mestima na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom i u obavezi su da zaposlena lica zadrže u radnom odnosu najmanje 12 meseci.

Za subvenciju ne smeju da konkurišu državni organi, direktni ili indirektni korisnici budžeta, poslodavci koji se bave delatnošću koju Grad ne subvencioniše, kao ni oni koji su iste osobe već zapošljavali putem subvencija u prethodne tri godine.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike