Bojovićeva ponuda za preuzimanje Energoprojektovih firmi odbijena zbog nedostataka

Komisija za hartije od vrednosti (KHOV) Srbije nije odobrila objavljivanje obavezujućih ponuda preduzeća Napred razvoj, u vlasništvu Dobroslava Bojovića, za preuzimanje ostatka akcija malih akcionara u Energoprojektovim zavisnim društvima Entel, Oprema i Industrija jer nije dostavio elaborate o proceni fer vrednosti akcija tih firmi, saopštila je KHOV.

Komisija je zbog nedostatka elaborata o fer proceni akcija i odbijanja ponude oduzela Energoprojekt holdingu pravo glasa po osnovu vlasništva nad akcijama u Entelu, gde poseduje 86 odsto, Opremi 67,8 odsto i Industriji 62,7 odsto.

Bojović je sredinom prošle godine preko „Napred razvoja“ i povezanih firmi kupio akcije Energoprojekt holdinga i postao većinski vlasnik kompanije, sa udelom od 51,99 odsto, a država Srbija je ostala manjinski akcionar sa 33,58 odsto vlasništva.

Komisija je pre odbijanja ponuda vratila Bojoviću da ispravi nedostatke, ali oni po njenoj oceni nisu otklonjeni i u novom zahtevu za odobravanje ponude nisu dostavljeni elaborati o proceni fer vrednosti akcija tih firmi.

„Kao sastavni deo dokumentacije Napred razvoj je za Opremu i Industriju dostavio elaborate o proceni kapitala koje je radilo društvo za reviziju RSM Serbija ad Beograd, čije je ranije poslovno ime bilo IEF d.o.o. Beograd“, navela je KHOV u pisanom odgovoru agenciji Beta.

Dodaje se da ni ponuda za preuzimanje Entela nije bila u skladu sa važećim propisima, a procenu vrednosti kapitala radila je revizorska kuća KPMG.

Bojović je posle oduzimanja prava glasa Energoprojekt holdingu u tri zavisna društva rekao da KHOV nema pravo da ocenjuje procenu vrednosti akcija i da je taj posao obavila revizorska kuća KPMG koja spada u „tri najuglednija svetska revizora“.

„Sva rešenja koja donesi KHOV podobna su za preispitivanje suda i sva lica na koje se odnose mogu pokrenuti upravni spor“, navela je KHOV, reagujući na najavu Bojovića da će tužiti Komisiju zbog oduzimanja prava glasa u zavisnim društvima Energoprojekta.

Napred razvoj je sredinom godine podneo zahtev za odobravanje ponude za otkup akcija malih akcionara u Opremi, prvo po 2.889 dinara po komadu, a kada je KHOV vratila ponudu i tražila „fer procenu vrednosti u skladu sa zakonom“ dostavili su nižu cenu od prethodne u iznosu od 2.700 dinara.

Akcionari Opreme tvrde da je realna vrednost akcije te firme 6.166 dinara.

Za Industriju je „Napred razvoj“ u prvom pokušaju ponudio cenu po akciji od 304 dinara, a kada je ponuda vraćana nova cena je bila 2.700 dinara po akciji, ali je KHOV odbila obe te ponude, a akcionari tvrde da je realna cena 5.800 dinara po akciji.

Zakon o preuzimanju akcija propisuje da rok važenja ponude za preuzimanje ne može trajati kraće od 21 dan, a ni duže od 45 dana od dana objavljivanja teksta ponude za preuzimanje koju je odobrila Komisija.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.