Četvrtak „dan D“ za PKB, ko će biti novi vlasnik?

BEOGRAD – U četvrtak će biti poznato ko je jedini ponuđač za kupovinu PKB-a i njegovih zavisnih privrednih društava i da li će država prihvatiti jedinu pristiglu ponudu.

Dve kompanije su otkupile prodajnu dokumentaciju, ponudu je dostavila samo jedna, a država po zakonu ima mogućnost da nakon otvaranja ponude u četvrtak u 12 časova u Ministarstvu privrede nastavi dalje pregovore sa ponuđačem, ponudu prihvati, ili odbije.

Iako je poziv bio javni, praksa je da na otvaranju poziva ne učestvuje javnost kako se ne bi ugrozio eventualni tok pregovora, a potencijalni kupac se povukao iz „privatizacione trke“.

Zato, pravo da prisustvuju otvaranju koverata imaju svi učesnici u postupku, njihovi zastupnici ili punomoćnici.

Učesnik čija prijava je prethodno odobrena, dužan je da prisustvuje otvaranju koverte sa oznakom „Ponuda“, a ukoliko se ne pojavi, smatra se da je odustao od svoje ponude i gubi pravo na vraćanje depozita.

Mediji navode da je najveća šansa da PKB preuzme kompanija Al Dahra Holding, odnosno, ispostava ove grupe registrovana u Srbiji.

Budući vlasnik će privatizacijom PKB-a preuzeti i preduzeća Eko-Lab iz Padinske Skele, Institut PKB Agroekonomik Beograd i Veterinarsku stanicu PKB Padinska Skela.

Početna cena imovine, u kojoj je i kapital tri zavisna preduzeća je 104,5 miliona evra, a budući vlasnik treba da podmiri i cenu stočnog fonda.

Pravo na učešće u postupku imali su preduzeća koja samostalno ili preko pravnog lica sprovodi direktnu ili indirektnu kontrolu nad učesnikom u postupku.

Jedan od osnovnih uslova bio je da se preduzeće bavi pretežno poljoprivredom i/ili trgovinom poljoprivrednim proizvodima ali i da je samostalno ili na konsolidovanom nivou ostvarilo prihod od najmanje 400 miliona evra u prošloj godini.

Kada je reč o strukturi kapitala u PKB, Republika Srbija ima 98,17854, a akcionari 1,82146 procenata.

Predviđena je prodaja 16.785 hektara zemljišta u opštinama Palilula i Surčin u Beogradu kao i u Zrenjaninu, a koje se prodaje bez useva, plodova odnosno drugih prinosa.

Procenjena vrednost PKB 2015. godine bila je 314 miliona evra, a prema poslednjoj proceni s kraja decembra prošle godine, cifra je pala na 208 miliona (208.463.139,86 evra).

U PKB-u navode da trenutno u posedu imaju oko 17.000 grla stoke, a poslednja procena koja je obuhvatila osnovno stado u PKB, kao i stado u pripremi i stočarsku proizvodnju u toku, iznosi oko 17 miliona evra (17.307.975,08).

Cena za stado prema popisu koji će biti izvršen neposredno pre uvođenja kupca u posed, iznosiće 100 odsto procenjene vrednosti na dan popisa.

„Za na ovaj način utvrđenu fer vrednost stada će biti izvršena korekcija najviše ponuđene cene koju je kupac ponudio na javnom nadmetanju“, navode u Ministarstvu privrede.

PKB Korporacija, koja danas zapošljava oko 17.000 radnika, pravni je sledbenik Poljoprivdnog kombinata Beograd koji je odlukom Vlade Srbije, kao državno preduzeće osnovan 27. decembra 1945. godine sa zadatkom da snabdeva Beograd osnovnim proizvodima ishrane.

Od skromnih početaka u močvari Pančevačkog rita, PKB je izrastao u najveći sistem agrobiznisa u bivšoj SFRJ.

Osnovu sistema činila je primarna poljoprivredna proizvodnja, ratarstvo i stočarstvo, koja je izgradila preradne kapacitete na osnovnim proizvodnim linijama kao što su prerada mleka, prerada mesa, proizvodnja koncentrovane stočne hrane, prerada voća i povrća, žitarica…

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.