Direktorat: Vanredni inspekcijski nadzor nad Kontrolom leta

BEOGRAD – Direktorat za civilno vazduhoplovstvo pokrenuo je vanredni inspekcijski nadzor nad Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore i to nakon saopštenja Kontrole u kojem se navodi da se već duže ne poštuju procedure koje se odnose na stres konstrolora letenja, a što može da ugrozi bezbednost vazdušnog prostora.

Vanredni nadzor odnosi na tri lokacije, na Beograd, Niš i Kraljevo a cilj je da se utvrdi usaglašenosti rada SMATSA doo sa odredbama Pravilnika o radnom vremenu kontrolora letenja na operativnom radnom mestu.

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) reagovala je na tvrdnje sindikata kontrole letenja i saopštila da se vazdušni saobraćaj u njihovoj nadležnosti odvija bezbedno i neometano i u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju i međunarodnim standardima.

Oni su uputili poziv sindikatima da obrazuju odbor za pregovore koji čine predstavnici reprezentativnih sindikata i početak pregovora zakazao za 12. decembar.

Za Radio Slobodna Evropa SE u sindikatu je potvrđeno da će se odazvati ovom pozivu na razgovore.

(Tanjug)