U trendu

Djordjević: Izmene zakona predvidjaju povećanje roditeljskog dodatka

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Djordjević izjavio je danas da je izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom predvidjeno povećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Djordjević je rekao da je zakonom previdjeno da roditelji od 1. jula 2018. godine za prvo dete jednokratno dobiju 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno dve godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina.

Prema rečima Djordjevića, u postupku ostvarivanja prava na roditeljski dodatak kao posebni uslovi predvidjeni su redovna vakcinacija sve dece, redovno pohadjanje pripremnog predškolskog programa i redovno pohadjanje nastave u školama.

Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u odredjenim delatnostima će, kako je rekao, omogućiti jednostavniju prijavu i odjavu radnika.

On je ocenio da će se donošenjem zakona smanjiti vreme potrebno za prijavu i odjavu sezonskog radnika, biće uveden fleksibilan model anagažovanja radnika, elektronski, bez odlaska na šalter.

Takodje, kako je rekao, uvodi se i smanjenje stope poreza, što će prema rečima Djordjevića dovesti do smanjenja troškova poslodavaca za poreze i doprinose i motivisati ih da prijave sezonske radnike.

Definisani su poslovi na kojima se angažuje radnik u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a koji su sezonskog karaktera.

Predvidjeno je da poslodavac može da angažuje sezonskog radnika najviše 180 dana u toku kalendarske godine, a da za to vreme radnik ostvaruje pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i zdravstveno osiguranje samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Govoreći o predlogu zakona o ratnim memorijalima Djordjević je rekao da su propisi koji regulišu tu oblast doneti pre 40 godina i da se od tada mnogo toga promenilo.

Cilj novog zakona je jasnije definisanje nadležnosti, jačanje odgovornosti i efikasnosti jedinica lokalne samouprave i ostalih institucija i pojedinaca, kao i stvaranje neophodnih uslova za zaštitu kulturnog nasledja vezanog za ratne periode.

Najveća novina je nadležnost ministarstva zaduženog za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije za davanje saglasnosti za podizanje novog ratnog memorijala.

Djordjević je rekao da će ovako uredjen sistem doprineti unapredjenju poštovanja ljudskih prava, nacionalnih i verskih osećanja, tradicije, kao i poboljšanje turističke ponude Srbije.

Izmene i dopune zakona o zapošljavanju stranaca prema rečima Djordjevića predlažu se zbog preciziranja odrebi kojim se vrši pojednostavljenje postupka izdavanja radne dozvole za zapošljavanje, a u cilju daljeg razvijanja povoljnog poslovnog okruženja i privlačenja investicija.

Izmenama i dopunama zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiiti previdjeno je, prema rečima Djordjevića, ukidanje zakonske obaveze poslodavca da dostavlja ministarstvu nadležnom za rad obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo.

Djordjević je rekao da su izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca popisana prava na borački dodatak, ličnu porodičnu i uvećanu porodičnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak i naknada za vreme nezaposlenosti.

Poslanik Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta je nakon završetka izlaganja ministra Djordjevića kritikovala što je obrazlaganje zakona tako dugo trajalo, više od sat vremena, i dodala da se u Skupštini sada osim poslanika iscrpljuju i ministri.

„Da je pročitao još dva zakona verovatno bi završio na infuziji“, rekla je Radeta i dodala da saoseća sa ministrom Djordjevićem.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.