DRI: Prekršajne prijave protiv 272 lica, 33 krivične prijave

BEOGRAD – Državna revizorska institucija (DRI) podnela je u 2019. godini 256 zahteva za pokretanje prekršajnih prijava za privredni prestup protiv 272 lica i 33 krivične prijave za 33 odgovorna lica, na osnovu revizije pravilnosti poslovanja, kaže predsednik DRI Duško Pejović.

Na konferenciji za novinare predstavljen je izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja, a Pejović je rekao da je istovremeno DRI podnela 47 informacija nadležnim tužilaštvima po osnovu ove vrste revizije na osnovu koje se, kaže, inače podnosi najveći broj prijava.

Naveo je da je 2019. DRI imala 60 izveštaja revizije pravilnosti poslovanja i dala 714 zaključaka izvedenih u ovoj reviziji, a da je utvrdila nepravilnosti u ukupnom iznosu od 4,53 milijarde dinara.

Kaže da se najveći iznos nepravilnosti odnosi na javne nabvke, te da su postupci javnih nabavki zaista postupci gde se dosta greši.

„Od 4,53 milijarde dinara utvrđenih nepravilnosti, 2,35 milijardi se odnosi na sve propuste i nepravilnosti u javnim nabavkama“, kaže Pejović.

On je rekao da je od 60 subjekata DRI kod 52 utvrdila neku grešku, nepravilnost ili propust.

„Kroz reviziju pravilnosti poslovanja revidirali smo 19,96 milijardi dinara i utrdili smo da od 60 subjekata, 52 subjekta imaju neku od greški, nepravilnosti ili propusta. To je značjan broj subjekata kod kojih postoje greške nepravilnosti i propusti u javnim nabavkama“, kaže Pejović.

Ukupan iznos nepravilnosti kod rashoda za zaposlene kod revidiranih subjekata je, kaže, 985 miliona dinara ili 22 odsto u odnosu na sve nepravilnosti utvrđene revizijom pravilnosti poslovanja.

Tako je naveo da se nepravilnosti odnose, na primer, na nepostojanje pravnog osnova za obračun i isplatu zarada, kao i na to da je nepravilno utrvđeno radno vreme, odnosno ono je skraćeno, a isplaćena je puna plata.

„Bilo je i zapošljavanja izvan propisa, a onda su za takvo zapošljavanje isplaćene plate“, dodao je Pejović.

U dodeli subvencija pravnim licima, kaže Pejović, utrvđena je nepravilnost u ukupnom inzosu od 357,43 miliona dinara ili osam odsto ukupno utvrđenih nepravilnosti.

Precizirao je da je 224,62 miliona dinara preneto putem konkursa, a da nisu jasno utvrđeni kriterijumi za dodelu tih sredstava, da je isplaćeno 114 miliona dinara državne pomoći, a da ona nije prijavljena pre, nego nakon dodele, te da je jedan subjekt podelio državnu pomoć mimo propisa.

DRI je, kaže, utvrdila ukupnu nepravilnost od 280,46 miliona dinara u preuzimanju obaveza iznad odobrene aproprijacije, 489,44 miliona dinara neopravilnosti kod potraživanja i 29,22 miliona dinara kod prihoda i primanja, dok je kod raspodele i uplate dobiti utvrđena nepravilnost u iznosu od 24,16 miliona dinara.

Pejović kaže da je DRI na odnosu revizije pravilnosti poslovanja dala 420 preporuka subjektima, da se najveći broj odnosi na rashode i izdatke i to 164 ili oko 40 odsto, i na javne nabavke, 156 prepopruka ili 37 odsto.

„Tri četvrtine preporuka se odnosi samo na ove dve oblasti“, dodao je Pejović.

Kaže i da je na osnovu preporuka datih u 2018. i 2019. ostvarena ušteda usled smanjenje rashoda i izdataka od 88,64 miliona dinara, a povećana naplata potraživanja, odnosno uvećani prihodi za 30,83 miliona dinara.

Pejović je naglasio važnost revizije pravilnosti poslovanja i naveo da bez nje ne bismo mogli znati da li subjekt revizije troši javna sredstva na zakonit način.

Kaže da je revizija pravilnosti poslovanja bitna za javni sektor, jer je funkcionerima povereno upravljanje javnim sredsvima i od njih se očekuje da će ih koristiti u najboljem interesu i u skladu sa propisima.

„Cilj revizije u javnom sektoru je da omogući državnim revizorima da izvrše procenu da li su aktivnosti subjekata iz javnog sektora u skladu sa propisima“, dodao je Pejović.

Naveo je da je od 2016. do 2020. na inicijaticu DRI izmenjen i dopunjen 41 propis, od toga šest puta je izmenjen i dopunjen Zakon o budžetskom sistemu, a zakoni o javnoj svojini i PIO tri puta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.