Efektiva: Postupak protiv SBB-a zbog nepoštene prakse

BEOGRAD – Udruženje bankarskih klijenata Efektiva pokrenulo je postupak za zaštitu kolektivnog interesa potrošača protiv kompanije SBB Srpske kablovske mreže, zbog, kako je saopšteno, nepoštene poslovne prakse.

„U skladu sa članovima 145. do 147. Zakona o zaštiti potrošača, kao evidentirana organizacija za zaštitu potrošača, pokrećemo pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača protiv kompanije SBB, koja na teritoriji Srbije vrši uslugu distribucije kablovske televizije, kao i interent i signala za fiksnu telefoniju“, navodi se u saopštenju.

Iz Efektive navode da se „postupak pokreće zbog nepoštene poslovne prakse, koja se ogleda u činjenici da SBB koristi električnu energiju korisnika svojih usluga, za funkcionisanje i isporuku signala kablovske televizije koju im naplaćuje!“.

Naime, kako se dodaje, pre određenog vremena u medijima se pojavila informacija da kompanija SBB priključuje uređaje za napajanje vodova na privatna električna brojila potrošača, čime obezbeđuje funkcionisanje sistema.

Potrošač, na čije brojilo je priključen uređaj SBB-a, samim tim plaća uvećan račun za struju, a pritom plaća i uslugu korišćenja kablovske TV, objašnjavaju iz Efektive.

Tim povodom, ovom udruzenju se za pomoć obratilo nekoliko desetina potrošača koji sumnjanju da je isti slučaj i kod njih, te su zatražili pomoć i proveru.

„S obzirom da ne postoje tehničke mogućnosti za proveru istinitosti ovih sumnji, kao i na činjenicu da je teret dokazivanja na strani trgovca, doneli smo odluku po pokretanju ovog postupka“.

U saopštenju se navodi da na ovaj način kompanija SBB čini nepoštenu poslovnu praksu iz člana 18. Zakona o zaštiti potrošača (ŽP), jer potrošače nije obavestila o svim bitnim činjenicama koje su potrebne za donošenje ispravne ekonomske odluke.

„Na isti način, kompanija SBB čini i propuštanje kojim se obmanjuju potrošači iz člana 20. stav 1, tačke 1. i 2. ŽP, jer od potrošača skriva bitne informacije i obaveštenja, čime ih navodi na donošenje pogrešne ekonomske odluke na sopstvenu štetu“.

„Uz ovaj Zahtev za utvrđenje povreda navedenih članova ŽP, saglasno članovima 149. do 151, predlažemo nadležnom organu da donese privremenu meru za otklanjanje nepravilnosti i spreči dalji nastanak štete za potrošače, tako što će obavezati kompaniju SBB da obustavi isporuku računa dok se navedene povrede ne otklone i dok se ne utvrdi visina eventualne štete koja je naneta potrošačima, kao i broj oštećenih potrošača, nakon čega bi ista, u nekom daljem postupku, mogla da se nadoknadi u novcu ili kompenzuje kroz pružanje usluge“, piše u saopštenju Efektive.

(Tanjug)

Napišite komentar