U trendu

Gde će tačno gastarbajteri plaćati porez

Rezidenti Srbije obveznici su poreza na dohodak po osnovu prihoda koje ostvare u Srbiji i u inostranstvu, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu finansija povodom nedoumica u javnosti poslednjih dana o tome da li su i naši gastarbajteri obavezni da plaćaju porez na dohodak građana.

U ministarstvu ističu da je to rešenje koje se primenjuje u najvećem broju savremenih država.

„Tako da i zarade koje ostvare rezidenti Republike Srbije po osnovu rada kod stranih poslodavaca u inostranstvu (tzv. gastarbajteri) oporezuju se u Srbiji“, objašnjavaju u Ministarstvu finansija.

Međutim, bez obzira na to da li Srbija primenjuje ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom u kojoj je naš rezident zaposlen kod stranog poslodavca, naš rezident ima pravo na poreski kredit po osnovu poreza koji je plaćen na zaradu koju je ostvario.

S tim da takav kredit ne može biti viši od poreza koji bi se na takvu zaradu platio u Srbiji.

Takvo rešenje predviđeno je i u velikoj većini ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Srbija zaključila u poslednjih dvadesetak godina.

Takođe, postoje i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u kojima je predviđena primena metoda izuzimanja, i prema tim ugovorima naši rezidenti nemaju obavezu plaćanja poreza na dohodak u Srbiji po osnovu zarada koje su ostvarili kod stranih poslodavaca u državama sa kojima su takvi ugovori zaključeni.

Što se tiče obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, prema propisima Srbije kojima se uređuje obavezno socijalno osiguranje (penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti) državljani Srbije zaposleni u inostranstvu kod stranog poslodavca nisu osiguranici na obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade koju ostvaruju od tog stranog poslodavca.

Za lica koja nisu osiguranici prema domaćim propisima kojima se uređuje obavezno socijalno osiguranje, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Prema tome, naši državljani zaposleni kod stranih poslodavaca u inostranstvu nemaju obavezu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade koju ostvare u inostranstvu od stranih poslodavaca, navode u Ministarstvu finansija.

Po Zakonu o porezu na dohodak građana, rezidenti Srbije su građani koji na teritoriji Srbije borave 183 ili više dana ili ovde imaju prijavljeno prebivalište ili im se ovde nalazi centar poslovnih i životnih aktivnosti.

„Srpski rečeno ako ovde ima stan, porodicu ili firmu“, rekao je ranije Tanjugu poreski savetnik Milan Trbojević.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.