U trendu

Izgradnja nove autobuske stanice tek na leto

Stajališni peroni na novoj autobuskoj stanici biće prvi vesnici novog saobraćajnog kompleksa, koji će početi da niču u Bloku 42 tek krajem leta. Odlaganje početka radova planiranih za maj uslovljeno je nerešenim imovinsko-pravnim odnosima i zahtevom projektanta da mu se produži rok za izradu tehničke dokumentacije.

Prema planu istaknutom na sajtu Direkcije za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, završetak projektovanja terminusa u Bloku 42 uz Milutina Milankovića, planiran je za 1. april. U toku je formiranje parcela i podnet je zahtev Direkciji za imovinu Republike Srbije za prenos zemljišta na grad Beograd. Sledi rešavanje imovine i prenos sa republike na grad. Izgradnja zgrade autobuske stanice ispod UMP najavljena je za početak marta, a završetak u julu. Dok je početak izgradnje saobraćajnih perona planiran za maj, međutim doneto je rešenje o vraćanju zemljišta po zahtevu za restituciju.

Direkcija je na rešenje uložila žalbu, koja je odbijena, a potom su podneli i tužbu.

– Podneli smo tužbu radi poništaja rešenja Ministarstva finansija kojim je odbijena naša žalba na delimično rešenje Agencije za restituciju – dodaju u Direkciji. – Delimičnim rešenjem Agencije za restituciju, Republika Srbija kao vlasnik i Direkcija kao korisnik obavezani su da prenesu u svojinu i predaju u državinu fizičkim licima određeni idealni deo velike katastarske parcele, koja je planom detaljne regulacije namenjena za izgradnju autobuske stanice i staničnog platoa. Inače, u toku je njihovo projektovanje, posle čega će otpočeti i izgradnja, najpre stajališnih perona krajem leta ove godine.

Uprkos pomeranju rokova, u Direkciji tvrde da zahtev za rešenje o restituciji ne utiče na početak izgradnje autobuske stanice. Ona će biti pozicionirana uz Jurija Gagarina, a zemljište koje potražuje Agencija za restituciju je uz Bulevar Milutina Milankovića i na njemu su planirani komercijalni sadržaji.

Osim nerešenih imovinskih odnosa, i projektant je u međuvremenu podneo zahtev da se pomeri datum za izradu potrebne dokumentacije. Novi rok je maj, dok će celokupan posao biti završen umesto u julu – u novembru, prenose Novosti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.