U trendu

Jutarnji: „Otrovna pilula“ Kraša za KSL, oglasio se Šaranović

ZAGREB – Skupština Kraša je članom 5 svog Statuta ovlastila Upravu i Nadzorni odbor da u roku od pet godina mogu samostalno, bez sazivanja Skupštine deoničara, doneti odluku o dokapitalizaciji u najvećem iznosu od 250 miliona kuna (33,6 mln evra) i isključiti pravo prvenstva određenih deoničara pri upisu deonica.

Ta odredba je u Statutu od 2003. godine, a poslednji put je obnovljena 2017., objavljeno je na portalu Jutarnjeg lista, Novac.hr.

„Primera radi, to znači da aktuelni NO i Uprava mogu da donesu odluku o dokapitalizaciji preduzecga, prema kojoj pravo prvenstva neće imati Kappa Star Limited (KSL), koji je prošle srede došlla do 22,87 odsto deonica i opasno se približava brojci od 25 posto“, navodi se u tekstu.

Portal spekuliše da bi tako KSL pao ispod 20 posto deonica, i dodaje da se takva odredba u tržišnom žargonu naziva “otrovnom pilulom” jer je, kaže definicija, “cilj menadžmenta da se ona učini toliko neukusnom da potencijalni tražilac neće želeti da je proguta”.

Vlasnik KSL-a, Nebojša Šaranović, prokomentarisao je tu odredbu za Novac.hr, ističući da je “nejasno zašto je Upravi dato tako široko ovlašćenje, bez ikakvih smernica o ceni deonica, pa čak i s mogućnošću isključenja prava prvenstva samo nekim deoničarima”.

“Očekujemo da Kappa Star Limited ima jednak tretman kao svi drugi deoničari Kraša. Verujemo da se ova odredba, odnosno ovlašćenje dato Upravi, neće zloupotrebiti tako što bi bilo koji deoničar bio isključen iz prava prvenstva ili što bi nove deonice bile izdate po neprimereno niskoj ceni“, rekao je Šaranović.

Takav eventualni postupak bi, kaže, bio u direktnoj suprotnosti s načelom jednakosti deoničara kao jednim od temeljnih principa deoničarstva.

„Neodgovornom primenom ovog ovlašćenja nanela bi se značajna šteta ne samo deoničarima kojima je isključeno pravo prvenstva, nego i svim drugim deoničarima, a iznad svega i samom Krašu”, naglasio je Šaranović.

Srpski preduzetnik je duboko uveren “da će članovi Uprave profesionalno obavljati svoju funkciju, ne stavljajući nijednog deoničara Kraša u diskriminišući položaj, jer bi svako drugačije ponašanje povuklo za sobom materijalnu i kaznenu odgovornost članova Uprave”.

Prema nezvaničnim očekivanjima, KSL bi, ukoliko oceni da je došlo do zloupotrebe, mogao da pokrene sporove u Hrvatskoj i inostranstvu.

Sličnu statutarnu odredbu ima i Atlantic Grupa, kojoj se portal obratio za pojašnjenje tog “pravila”.

“U slučaju primene ove odredbe, Uprava mora da objavi Izveštaj o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu novih deonica, a zakonodavac pritom nije posebno ograničio razloge (osim što isti moraju da budu u apsolutnom interesu društva i ne smeju da budu diskriminatorski).

Atlantic Grupa je ovu mogućnost koristila prilikom prikupljanja kapitala za finansiranje kupovine Droge Kolinske, kada smo prikupili 605 miliona kuna. U pozivu na učešće u toj dokapitalizaciji Atlantika, Uprava je uz saglasnost NO-a pozvala isključivo ona pravna lica za koje smo zaključili da imaju izraženiji interes i finansijsku mogućnost za prikupljanje nužnih finansijskih sredstava u kratkom roku. Dokapitalizacija društva u to vreme izvršena je po ponderisanoj prosečnoj ceni trgovanja u poslednja tri mjeseca, zaključno do dana kad je data ponuda za kupovinu Droge Kolinske, što se tada i smatralo fer tržišnom cenom”, odgovorili su iz Atlantica za Novac.hr.

(Tanjug)

Napišite komentar