Kako da ostvarite svoje pravo ako ste oštećeni na putovanju?

Ukoliko imate sreće, vaše putovanje može da bude kao ono iz snova, međutim uvek postoji šansa da nešto krene i po zlu. Ako primetite pri povratku s puta, da ste oštećeni na neki način, bitno je da znate kome možete da se obratite.

Foto: Pixabay.com/keulefm

Oštećenja mogu biti razna, od toga da ste imali problema sa prevozom do željene destinacije, gubljenje prtljaga, loš smeštaj, problem sa vodičem…No, ima rešenja i za to.

Svoja prava kao oštećeno lice možete ostvariti podnošenjem prigovora agenciji u roku od 30 dana od dana utvrđivanja nedostataka. Turistička agencija je dužna da vam u roku od 8 dana odgovori na reklamaciju, i da u roku od 15 dana reši reklamaciju. Takođe bi trebalo da vam vrati razliku između ugovorene cene i cene snižene srazmerno neizvršenju usluge.

Ako nije došlo do direktnog dogovora između vas i agencije ili vam nije u roku vraćen novac, možete da podnesete tužbu turističkoj inspekciji.

Turistički inspektor po prijavi utvrđuje činjenice, konkretno da li je vaš prigovor osnovan, da li i koje usluge nisu izvršene ili su nepotpuno izvršene. O izvršenoj kontroli i preduzetim merama podnosilac prijave se odmah obaveštava, po pravilu pisanim putem ili telefonom.

Ukoliko se u toku kontrole turističke inspekcije vi i turistička agencija ne dogovorite, turistički inspektor podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv organizatora putovanja zbog nepridržavanja programa putovanja i neizvršavanja ugovorene usluge, kao i zbog toga što vi kao putnik niste bili obeštećen u propisanom roku.

Za ovo delo je zaprećena kazna od 100.000 do 450.000 dinara za pravno lice, odnosno 10.000 do 25.000 za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 100.000 do 350.000 dinara za preduzetnika.

Ostavite komentar

Ostavite komentar