U trendu

Kako da ostvarite svoje pravo ako ste oštećeni na putovanju?

Ukoliko imate sreće, vaše putovanje može da bude kao ono iz snova, međutim uvek postoji šansa da nešto krene i po zlu. Ako primetite pri povratku s puta, da ste oštećeni na neki način, bitno je da znate kome možete da se obratite.

Oštećenja mogu biti razna, od toga da ste imali problema sa prevozom do željene destinacije, gubljenje prtljaga, loš smeštaj, problem sa vodičem…No, ima rešenja i za to.

Svoja prava kao oštećeno lice možete ostvariti podnošenjem prigovora agenciji u roku od 30 dana od dana utvrđivanja nedostataka. Turistička agencija je dužna da vam u roku od 8 dana odgovori na reklamaciju, i da u roku od 15 dana reši reklamaciju. Takođe bi trebalo da vam vrati razliku između ugovorene cene i cene snižene srazmerno neizvršenju usluge.

Ako nije došlo do direktnog dogovora između vas i agencije ili vam nije u roku vraćen novac, možete da podnesete tužbu turističkoj inspekciji.

Turistički inspektor po prijavi utvrđuje činjenice, konkretno da li je vaš prigovor osnovan, da li i koje usluge nisu izvršene ili su nepotpuno izvršene. O izvršenoj kontroli i preduzetim merama podnosilac prijave se odmah obaveštava, po pravilu pisanim putem ili telefonom.

Ukoliko se u toku kontrole turističke inspekcije vi i turistička agencija ne dogovorite, turistički inspektor podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv organizatora putovanja zbog nepridržavanja programa putovanja i neizvršavanja ugovorene usluge, kao i zbog toga što vi kao putnik niste bili obeštećen u propisanom roku.

Za ovo delo je zaprećena kazna od 100.000 do 450.000 dinara za pravno lice, odnosno 10.000 do 25.000 za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 100.000 do 350.000 dinara za preduzetnika.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.