U trendu

Lokalni planovi za bolje odnose opstina sa dijasporom

BEOGRAD – Sedamnaest lokalnih samouprava u procesu je izrade ili ažuriranja lokalnih akcionih planova za upravljanje migracijama (LAP), koji će unaprediti odnose opština sa dijasporom, saopštila je danas Nemačka razvojna saradnja (GIZ).

Prema podacima Narodne banke Srbije, tokom prvih šest meseci 2022. priliv po osnovu doznaka iznosio je 2,166 milijardi evra, što je za 31,8 odsto više u odnosu na priliv od 1,643 miliona evra, koliko je zabeleženo u prvoj polovini 2021. godine.

„Lokalni akcioni planovi su važan instrument, kojim se javne politike na nacionalnom nivou usklađuju sa politikama na lokalu i planiraju aktivnosti i mere u skladu sa potrebama svake opštine. Vlada Srbije je 2020. godine usvojila Strategiju o ekonomskim migracijama, kojom se migracije sagledavaju kao deo ekonomskih i društvenih promena navela je koordinatorka PMD programa u Srbiji Milica Lješević.

Program Migracije i dijaspora je pružio podršku 17 jedinica lokalne samouprave i Komesarijatu za migracije i izbeglice da izrade, odnosno revidiraju lokalne akcione planove za upravljanje migracijama u skladu sa aktuelnim zakonskim i strateškim okvirom i svojim lokalnim potrebama.

Kako je dodala, dodatna je pažnja za sprovođenje aktivnosti posvećena trendovima radnih migracija, jačanju veze sa dijasporom, ali i urodnjavanju.

Najnoviji izveštaj Svetske Banke navodi, prenosi GIZ, da je iz Srbije u poslednje dve decenije emigriralo 14 odsto stanovništva. Svetska banka, takođe, navodi da trenutno doznake dijaspore čine oko osam odsto nacionalnog dohotka zemlje, saopštio je GIZ.

Benefiti povezivanja lokalnih samouprava i dijaspore nisu isključivo vezani za doznake.

Prenos znanja, veština i inovacija stečenih u inostranstvu, doprinos ekonomskom rastu matice kroz investicije i povezivanje pripadnika dijaspore sa domaćom privredom, samo su neke od njih.

U proteklim mesecima pod pokroviteljstvom GIZ i Komesarijata za izbeglice i migracije, a uz podršku Timočkog omladinskog centra u 17 opština održane su obuke i sastanci sa ciljem unapređenja LAP-a.

Na radionici „Razmena iskustava između jedinica lokalnih samouprava: Izrada lokalnih akcionih planova za upravljanje migracijama“, koja je održana u krajem avgusta, predstavnici ovih opština imali su priliku da govore o dosadašnjem radu na izradi kao i planovima za dalje unapređenju LAP-ova.

Projekat podrške za 17 jedinica lokalne samouprave pri izradi LAP sprovodi se u okviru dva globalna programa „Migracije i dijaspora“ i „Migracije za razvoj“ koje u Srbiji sprovodi GIZ u
partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar