U trendu

Mala i srednja preduzeća uz pomoć države održala rast

BEOGRAD – Ekonomski pokazatelji govore da je naša zemlja danas politički i ekonomski stabilna sa međunarodnim kredibilitetom i da je primamljiva za strane investitore, rekao je državni sekretar u Ministarstvu privrede Milan LJušić na otvaranju drugog dana Beogradskog ekonomskog foruma.

“Motor privrede su mala i srednja preduzeća koja su, uprkos pandemiji zadržala stabilan rast tokom 2020. godine, čemu je doprinela i pomoć Vlade Srbije. Povećan je broj preduzeća za tri odsto u odnosu na 2019. godinu, broj zaposlenih je porastao za preko 21.000, pre svega u malim preduzećima”, rekao je LJušić.

Dodao je da je vrednost izvoza malih i srednjih preduzeća povećan za 20 milijardi dinara ili 2,7 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Pandemija se odrazila na pad privredne aktivnosti u MSP sektoru, pa je Ministarstvo privrede pomoglo obezbeđivanjem povoljnih kredita za obrtna sredstva, likvidnosti i privredni razvoj. Vlada je 2020. uzela kredit od Evropske investicione banke u iznosu od oko 200 miliona evra, od čega je polovina uslerena na očuvanje likvidnsti preduzeća a sa drugom polovinom kredita će biti finasirana nova investiciona kreditna linija”, naveo je LJušić.

On je rekao da je u 2021. godini investiciona aktivnst u MSP sektoru nije zaostajala za 2019. godinom, pa je odobreno oko 2,7 milijardi dinara podsticajnih sredstava.

“U kombinaciji sa povoljnim kreditima ukupna investiciona aktivnost bila je preko 11 milijardi dinara, a odobreno je preko 800 kreditnih zahteva”, izjavio je LJušić.

Dodao je da je tokom ove godine Ministarstvo značajno obratilo pažnju na početnike u biznisu i nastavilo da kreditira osnivanje novih preduzeća, i prvi put posvetilo više pažnje marginalizovanim društvenim grupama, odnsoso ženskom preduzetništvu, mladima do 30 godina starosti i podršci preduzetništvu u romskim zajedicima.

“U saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije Ministarstvo je u kombinaciji bespovratnih sredstava i povoljnih kredita uspeli da obezbedimo kreditne linije sa kamatom od jedan odsto i ročnošću koja će preći 10 godina i fleksibilna sredstva obezbeđenja kredita”, naveo je LJušić.

Naveo je da je osim finansijske pomoći, Ministarsvo preko regionalnih razvojnih agencija obezbedilo i konsultantske usluge preduzetnicima i sektoru MSP.

“U narednom periodu, tokom 2022. godine, Ministarstvo će nastaviti program podrške i reforme na donošenju novih zakona i prilagođavanja institucija korisnicima sredstava. Na inicijatovu privrednika smo ušli u proceš izmena zakona o stečaju I o privrednim društvima”, najavio je LJušić.

Dodao je da je ove godine počela izrada Strategije MSP za period od pet godina, a značajan deo tog dokumenta biće posvećen razvoju digitalnog poslovanja i uvođenju pravila zelenog poslovanja.

“Radićemo na obezbeđenju što boljih privrednih uslova, uz pođednako finasiranje svih regiona. Tergetiraćemo regione koji imaju veći broj opština 3. i 4. grupe razvijenosti, kako bismo im prilagodili podsticaje da bismo zadržali ljude u zemlji i obezbedili im poslove”, istakao je LJušić.

Naveo je da je Ministarstvo privrede veoma posvećeno povećanju broja radnih mesta i da taj cilj ostvaruju politikom podsticaja investitora, pri čemu su strani i domaći ulagači izjednačeni u mogućnosti ostvarivanja tih subvencija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.