NALED: Stanje s parafiskalnim nametima i dalje neuređeno

BEOGRAD – Stanje u oblasti parafiskalnih nameta je i posle deset godina od početka reforme nedovoljno uređeno i valjalo bi ga učiniti transparentnijim i predvidivijim, rečeno je danas na konferenciji za novinare u NALED-u i KPGM.
Direktorka za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović je navela da je osnovni koncept reforme koji je zagovaran od početka reforme da se napravi jedinstveni registar neporeskih nameta.

„To pokušavamo deset godina, a ideja je da se napravi javni registar tih nameta u kome bi bile sve takse i naknade i da se one mogu naplaćivati samo ako su u tom registru“, objasnila je ona.

Istaknuto je da blizu 500 zakona i podzakonskih akata propisuje oko 1.200 republičkih neporeskih dažbina i da one godišnje donose prihod od oko 150 milijardi dinara.

Najveći deo tih dažbina čine različite takse, a četvrtina se odnosi na naknade za korišćenje javnih dobara i ostale oblike neporeskih dažbina.

Bojović je istakla i da je po lokalnim samoupravama šarenolika situacija s taksama, jer neke imaju i po 130 taksi, a druge 30, pri čemu ne postoji ni metodologija po kojoj se utvrđuju iznosi tih dažbina.

Tako je prosečan iznos taksi koje se propisuju na lokalu 173 dinara, a iznos varira od 20 do 300 dinara.

Direktorka korporativnih poslova u KPMG, koji se
bave pružanjem usluga revizije, poreskog i finansijskog savetovanja, Milica Bisić je pojasnila da se naknade plaćaju za korišćenje javnih dobara dok za plaćanje taksi treba da se dobije neka javna usluga.

Istakla je da je parafiskala dažbina zapravo ona koja je skriveni porez, jer se njegovim plaćanjem zauzvrat ne dobija ni naknada ni usluga.

Kao primere parafiskalih nameta navela je naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine i naknadu za unapređenje energetske efikasnosti.

„Nejasno je šta dobijamo plaćanjem naknade za zaštitu životne sredine, dok je naknada za unapređenje energetske efikasnosti zapravo vrsta akcize a ne naknada, jer za nju ne dobijamo ništa konkretno“, rekla je Bisić.

Najavljeno je da će u junu, koji je određen kao mesec parafiskala, na posebnim sajtovima koji će imati kontakt formu, građani i privreda moći da navedu parafiskale ili neporeske namete za koje smatraju da su problematični, tj. previsoki ili da se duplo naplaćuju i slično.

Biće organizovana i tri okrugla stola, na kojima će se predstaviti registar neporeskih nameta, sa lokalnim samoupravama će se razgovarati o lokalnim taksama, a posebna tema biće koncept reforme neporeskih nameta u oblasti zaštite životne sredine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.