U trendu

NBS: Agencija Fič zadržala kreditni rejting Srbije na BB+

BEOGRAD – Rejting agencija Fitć Ratings, uprkos globalnoj krizi izazvanoj pandemijom virusa korona, zadržala je kreditni rejting Srbije na nivou BB+, jedan nivo do investicionog, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje i dobijanje investicionog rejtinga, saopšteno je večeras iz Narodne banke Srbije (NBS).

Agencija Fitć Ratings ocenjuje da je rejting Srbije podržan kredibilnom makroekonomskom politikom, koja za rezultat ima očuvanje inflacije na niskom i stabilnom nivou, rast deviznih rezervi, kao i otpornost srpske ekonomije na globalni šok izazvan pandemijom.

Zahvaljujući postignutoj i očuvanoj ukupnoj stabilnosti, agencija ocenjuje da se u narednom periodu mogu očekivati povoljni fiskalni izgledi, navodi se u saopštenju.

Kada je reč o ekonomskim rezultatima u 2020, agencija Fitć Ratings u prvi plan ističe to što je bruto domaći proizvod Srbije u 2020. realno smanjen za 1,0%, što je znatno bol?e od rezultata koji je ostvarila grupa zemal?a s rejtingom BB, kod kojih je smanjenje bruto domaćeg proizvoda prethodne godine iznosilo 4,8%.

Kao ključne faktore ovakvog rezultata, agencija naglašava obiman paket ekonomskih mera, očuvane pokazatelje tržišta rada i očuvan visok priliv stranih direktnih investicija.

Za 2021. agencija Fitć Ratings projektuje rast bruto domaćeg proizvoda od 5,2%, dok se za 2022. godinu očekuje rast od 4,5%, za koji ističu da će biti iznad dugoročnog trenda.

„I u kriznim uslovima očuvali smo stabilnost niske inflacije i deviznog kursa, povećali devizne rezerve i očuvali pokazatelje finansijske stabilnosti. Naš bankarski sektor, uprkos pandemiji, karakterišu visoka kapitalna adekvatnost i likvidnost, smanjenje učešća problematičnih kredita, dinamičan rast kreditne aktivnosti, kao i rast stepena dinarizacije, što je i agencija prepoznala kao važan doprinos ukupnoj stabilnosti u Srbiji”, rekla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Agencija Fitć Ratings pozitivno ocenjuje i javne finansije, gde se navodi da je povećanje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu prethodne godine bilo u skladu s kretanjima u drugim zemljama s rejtingom BB.

Nakon ovakvih kretanja, uzrokovanih merama za očuvanje ekonomije, već u narednim godinama agencija očekuje nastavak trenda smanjenja učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu.

Fitć Ratings ističe i otpornost eksterne pozicije zemlje na šok izazvan virusom korona.

Tome su doprineli rast deviznih rezervi i veće smanjenje deficita tekućeg računa u bruto domaćem proizvodu od projektovanog – na nivo od 4,3% bruto domaćeg proizvoda, koji je i dalje, šestu godinu zaredom, u punoj meri pokriven prilivima stranih direktnih investicija.

Takođe, u izveštaju se navodi da su sve potrebe za finansiranjem u prethodnoj godini bez ikakvih problema zadovoljene.

Agencija ističe i da očekuju da se zadrži poverenje u nosioce ekonomske politike, odnosno da očekuju nastavak aktuelne ekonomske politike i u narednim godinama.

Kao ključne faktore dobijanja investicionog rejtinga u narednom periodu, agencija Fitć Ratings navodi opadajuću putanju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu, povoljne izglede privrednog rasta i smanjenje spoljne neravnoteže.

„Makroekonomske projekcije Narodne banke Srbije pokazuju da je realno da u narednom periodu Srbija ostvari rezultate koje agencija Fitć Ratings navodi kao ključne za dobijanje investicionog rejtinga. Nakon ovogodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda u rasponu od 5% do 6%, očekujemo da se u narednim godinama rast stabilizuje na nivou od oko 4%, pri čemu će značajnu ulogu i dalje imati investicije i izvoz. To će ujedno doprineti i smanjenju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu, kao i daljem smanjenju spoljne neravnoteže”, ističe guverner i dodaje da su kriterijumi i drugih rejting agencija relativno slični.

„Agencija naglašava i značaj očuvanja deviznih rezervi, kao i stabilnosti deviznog kursa dinara, za ukupnu makroekonomsku stabilnost, navodeći negativne efekte koje bi slabljenje dinara moglo da ima na bilanse države, kao i finansijskog i nefinansijskog sektora. Narodna banka Srbije odgovorno čuva relativnu stabilnost kursa dinara kao sidro makroekonomske stabilnosti gotovo deceniju, čuvajući time kvalitet aktive bankarskog sektora i čuvajući inflaciju na niskom nivou, što je osnovni mandat centralne banke”, ističe guverner.

„Suština je u tome da dobre ekonomske rezultate ostvarujemo u kontinuitetu. Bili smo uspešni u tome u prethodnim godinama, a to potvrđuje i konzistentnost ekonomske politike koju vodimo i u koju poverenje imaju i domaći i strani investitori, kao i međunarodne finansijske institucije. Mi ćemo činiti sve da to poverenje i opravdamo i u godinama koje slede”, zaključuje guverner.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.